Ürogenital Sistem Enfeksiyonları ve Güncel Yaklaşımlar

Yazarlar

Abdullah Hızır Yavuzsan (ed)
https://orcid.org/0000-0002-1561-895X

Özet

Bu kitapta üriner sistem enfeksiyonlarını geniş bir perspektifte her açıdan incelemeye çalışarak klinisyenlerin bu konudaki bilgi ve birikimlerini artırmayı hedefledik. Bu kitabın hazırlanmasında yoğun mesai koşullarından zaman ayırarak emek veren bütün yazar arkadaşlara teşekkürü borç biliriz. Ürogenital Sistem Enfeksiyonları ve Güncel Yaklaşımlar kitabının tüm okuyuculara ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

Bölümler

 • Üriner Mikrobiyota
  Fatih Akkaş
 • Ürogenital Sistemde Enfeksiyona Yol Açan Bakteriler
  Ahmet Hacıislamoğlu
 • Ürolojide En Sık Kullanılan Antibiyotikler
  Emre Şam
 • Ürolojide Perioperatif Antibiyotik Profilaksisi
  Abdullah Hızır Yavuzsan, Kadir Cem Günay
 • Erişkinlerde Steril Piyüri, Asemptomatik Bakteriüri ve Nonkomplike Sistitler
  Taner Kargı
 • Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Komplike Sistitler
  Ahmet Hacıislamoğlu
 • Pyelonefritler
  Taner Kargı
 • Akut – Kronik Prostatit
  Cumhur Yeşildal, Alper Horasan
 • Akut Ve Kronik Epididimoorşit
  Kamil Gökhan Şeker, Nadir Kalfazade
 • Fournier Gangreni
  Mithat Ekşi
 • Ürosepsis
  Yunus Çolakoğlu
 • Üriner Sistemin Parazitik Hastalıkları
  Hakan Polat
 • Genitoüriner Tüberküloz
  İsmail Evren
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  Hakan Polat
 • AIDS ve HIV Enfeksiyonunun Ürolojik Yönleri
  Serdar Karadağ
 • Pediatrik Üriner Sistem Enfeksiyonu
  Hasan Demirkan
 • Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonları
  Ahmet Tevfik Albayrak, Sinan Levent Kireççi

Yayınlanan

6 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7354-80-6

Publication date (01)

2021