NöroKardiyoloji ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için geri dönün 3. Kardiyoembolik İnme Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı.pdf İndir PDF İndir