NöroKardiyoloji

Yazarlar

Muhammed Demir (ed)

Özet

İnme, dünya genelinde dizabilitenin en sık nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kardiyovasküler patolojiler tüm yaşlarda inme etiyolojisinde rol oynayan en temel etkenlerden biridir. Bu kitap günlük pratikte sık karşılaşılan serebrovasküler olayların kardiyovasküler yapılar ile ilişkisini ve güncel tedavi seçeneklerini irdelemesi açısından değerlidir. Kitabın tüm hekimlere yararlı olmasını temenni ediyoruz.

Bölümler

 • Aterosklerotik İnmede Akut ve Kronik Dönemde Medikal Tedavi
  Edip Gültekin
 • Kardiyoembolik İnme ve Özellikleri
  Fırat Karaaslan
 • Kardiyoembolik İnme Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı
  Fidel Demir
 • Çocuklarda ve Gençlerde İskemik İnme
  Enes Bozkurt
 • Kriptojenik İskemik İnmede Tedavi Yaklaşımı
  Muttalip Özbek
 • Arter Diseksiyonuna Bağlı İskemik İnme ve Tedavi Yaklaşımı
  Ümit Cengiz
 • Serebral Venöz Trombozda Oral Antikoagulanların Yeri
  Elif Güney
 • Akut İnme Hastalarında Hipertansiyona Yaklaşım
  Ahmet Taş
 • Hipertansif Ensefelopati ve Tedavisi
  Ahmet Ferhat Kaya
 • Kriptojenik İnme ve Patent Foramen Ovale
  Muhammed Demir

İndir

Yayınlanan

1 April 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-111-1

Publication date (01)

2023