Mali Tablolar Doğrudur Derler(!)

Yazarlar

Gökhan Baral

Özet

Mali Tablolar Analizi; mali tabloların analiz teknikleri kullanılarak değerlendirilmesi ve bulunan sonuçların yorumlanarak işletme hakkında geçmişten geleceğe yargılara varma, tahminler yapma sürecidir. Bu tahminler gerek işletme içi gerekse işletme dışı bilgi kullanıcıları için önemlidir. İşletme yöneticileri hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını anlayabilirler. Ortaklar analizlere bakarak şirketi takip ederler, denetlerler. İşletme bankalardan kredi alacağı zaman, başka işletmelerle birleşeceği zaman veya yeni ortak alacağı zaman, kar dağıtımı yapacağı zaman mali tabloların analizlerinden faydalanılır. Mali Tablolar Analizinden istenen sonuçların alınabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Analizlerin yorumlarına Mali Tablolar kaynak sağlar. Mali Tabloların oluşturulmasına da muhasebe yevmiye kayıtları kaynak sağlar. Bu durumda başarılı analizin temel şartı doğru muhasebe kayıtları, yevmiyeleridir. Hatalı veya hileli olarak yapılan muhasebe yevmiyeleri bütün sonuçları etkiler. İşletme yöneticileri, muhasebe bölümleri, sorumluları, ortakları hedeflerine ulaşmak için bazen iyi niyetli bazen de kötü niyetli olarak gerek dönem içinde gerekse dönem sonunda yevmiye kayıtlarına etki eder, değiştirirler. Bu uygulamaların yapılmasında; en çok görülen sebepler vergi kaçırma isteği, işletmeyi daha iyiymiş gibi gösterme isteği sayılabilir.

İndir

Yayınlanan

16 Ağustos 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-958-8

Publication date (01)

2020