Kanser ve Enfeksiyon

Yazarlar

Ali Murat Sedef (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Kanser Hastalarında Bozulmuş Enfeksiyon Savunması
  Neşe Alyıldız
 • Kanser Hastalarında Enfeksiyonların Önlenmesi
  Murat Alan
 • Kanser Hastalarında Enfeksiyon Kaynakları ve Sık Görülen Mikrobiyal Patojenler
  Taliha Güçlü Kantar
 • Kanser Hastalarında Enfeksiyon Durumlarının Biyokimyasal Göstergeleri
  Duygu Teksöz
 • Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyonlar
  Asım Armağan Aydın
 • Kanser Hastalarında Mantar Enfeksiyonları ve Tedavisi
  İrem Öner
 • Kanser Hastalarında Viral Enfeksiyonlar
  Halil İbrahim Ellez
 • Kanser Hastalarında Paraziter Enfeksiyonlar
  Recep Türkel
 • Kanser Hastalarında Görülen Atipik Enfeksiyonlar
  Sedat Biter
 • Febril Kanser Hastasının Değerlendirilmesi
  İrfan Buğday
 • Febril Kanser Hastasında Ampirik Antibiyotik Tedavisi
  Burçin Çakan Demirel
 • Kanser Hastalarında Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör (G-CSF) Kullanımı
  Savaş Gökçek
 • Kanser Tanılı Hastalarda Sepsis Yönetimi
  Yüksel Karadağ
 • Kanser Hastalarında İntravasküler Katater İlişkili Enfeksiyonlar
  Muhammet Cengiz
 • Kanser Hastalarında Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
  Melek Özdemir
 • Kanser Hastalarında Pulmoner Enfeksiyonlar
  Pervin Can Şancı
 • Kanser ve Plevral Ampiyem
  Yunus Aksoy
 • Kanser Hastalarında Gastrointestinal Kanal ve İntraabdominal Enfeksiyonlar
  Faruk Recep Özalp
 • Kanser Hastalarında Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
  Yasemin Aydınalp Camadan
 • Kanser Hastalarında Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları
  Fatih İnci
 • Hematolojik Malignitelerde Enfeksiyondan Korunma Yolları
  Dilek Bulut
 • Kanser Hastalarında Oküler Enfeksiyonlar
  Hatice Kübra Sönmez
 • Kanser Hastalarında Hepatit B Tedavisi
  Ayşe Nuransoy Cengiz
 • Kanser Hastalarında Hepatit C Tedavisi
  Ahmet Kürşad Dişli
 • Kansere Yol Açan Bakteriyel Ajanlar
  Mehmet Türker
 • Kansere Yol Açan Virüsler
  Hatice Asoğlu Rüzgar
 • Kansere Yol Açan Diğer Enfeksiyon Ajanları
  Elvina Almuradova
 • Kanserden Korunmada Aşılar
  Esra Asarkaya
 • Kanser Hastalarında Covid Aşıları’nın Kullanımı
  Murat Eser
 • Palyatif Bakım Uygulanan Kanser Hastalarında Enfeksiyonların Yönetimi
  Mehmet Fatih Özbay, Mustafa Karaca
 • Moleküler Hedefli Tedaviler ile Antibiyotiklerin Etkileşimi
  Şendağ Yaslıkaya

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

26 Ekim 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-405-1

Publication date (01)

2023