Arayış Olarak Din Postmodern Dönemde Maneviyat Arayışı

Özet

“Bugün postmodern küresel köyümüzde, kendine sunulanla yetinmeyerek sorgulamaları neticesinde kendine ve kültürüne
yabancılaşan bireyin brikolaj (yaptak) tarzı dindarlığı yaygınlaşmaktadır.” Evet, işte bu ilk cümle kitabımızın tezini özetler mahiyettedir. Çoğu zaman ortalama din anlayışı dışına çıkılmasa da yaşanan toplumsal süreçler, diğer kurumlarda olduğu gibi
dinde de değişimi zorlamaktadır. ‘Otantik din’e hızla sekülerleşen ve modernleşen bir toplumda ne olacağına dair spekülatif
bir soruyla başlayan bu araştırma, sosyal bilimlerin objektif kriterleri ile halihazırki durumu analiz etme niyetine dönüşmüştür.

İndir

Gelecek

14 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-59-9

Publication date (01)

2021