Ansiklopedik Deribilim Sözlüğü

Yazarlar

Özet

Türkçe diye bir dil varsa, bu dilin söyleyemediği söz olamaz. Her yabancı sözcüğün Türkçe eşanlamlılarını bulmak, seçip kullanmak, en azından bunun bilincine varmak anadilimize karşı borcumuz ve sorumluluğumuzdur. Türkçe yaşayan ve güçlü bir dildir. İşletilirse, Türkçe’de karşılığı bulunamayacak söz yoktur. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ile başlamış olan ve Türkçe’yi çağdaş uygarlığın (bilim, sanat, teknik vb.) tüm gereklerini karşılayacak bir dil yapmayı amaçlayan “Türkçe Dil devrimi” günümüzde de sürüp gitmektedir. Bu süreçte yer almaya çalışan bu bilgiliksi sözlükte, “Türkçe ile söylenemeyecek söz, karşılığı bulunamayacak terim yoktur” anlayışıyla “her yabancı terimin Türkçe bir sözcükle karşılanması” ilkesi uygulanmıştır.

İndir

Gelecek

29 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-66-7

Publication date (01)

2021