Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı

Yazarlar

Sami Akbulut (ed)
Ali Özer (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Temel Epidemiyolojik Kavramlar ve İlkeler
  Saime Şahinöz
 • Epidemiyolojik Verilerin Ölçümü
  Perihan Torun
 • Epidemiyolojik Sürveyans ve Salgın Araştırması
  İnci Arıkan
 • Epidemiyolojide Risk Faktörleri ve Nedensellik
  Asiye Uğraş Dikmen
 • Epidemiyolojide Yaygın Araştırma Tasarımları ve Sorunları
  Asiye Uğraş Dikmen
 • Epidemiyolojik Çalışmalarda Risk ve Yararın Değerlendirilmesi
  Perihan Torun
 • Tıbbi Verilerin Kalitesini Anlamak
  Gülay Yılmazel
 • Verilerin Değişkenliklerinin ve Dağılımlarının Tanımlanması
  Mehmet Nurullah Orman, Aslı Suner Karakülah
 • Hipotezlerin Testi
  İsmet Doğan
 • İki Değişken Arasındaki İlişkinin Analizi
  Deniz Sığırlı
 • Birden Çok Değişken Arasındaki İlişkilerin Analizi
  Harika Gözde Gözükara Bağ
 • Çalışma Tasarımlarında İstatistiğin Kullanılması: Örneklem Büyüklüğü Hesaplama, Randomizasyon ve Çoklu Hipotez Düzeltmesi
  Selçuk Korkmaz
 • İstatistik Kullanılarak Klinik Soruların Cevaplanması: Meta Analizi, Bayes Teoremi ile Testlerin Prediktif Değerleri, ve Karar Analizleri
  Gökmen Zararsız, Selen Yılmaz Işıkhan
 • Koruyucu Hekimliğe Giriş
  Şemsinnur Göçer
 • Birincil Korunma Yöntemleri: Sağlığı Geliştirme ve Hastalıkları Önleme
  Selma Metintaş
 • İkincil Korunmanın Prensip ve Uygulamaları
  Elçin Balcı
 • Üçüncül Korunma Yöntemleri
  İskender Gün
 • Klinik Koruyucu Hizmetler için Öneriler Geliştirme
  Arda Borlu
 • Kronik Hastalıklardan Korunma
  Gülsen Güneş
 • Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
  Levent Akın
 • Ruh Sağlığı ve Davranış Sorunlarının Önlenmesi
  Seçil Özkan
 • Mesleksel Tıp ve Çevre Sağlığı
  Ferruh Niyazi Ayoğlu
 • Yaralanmaların Önlenmesi
  Ahmet Tevfik Sünter
 • Halk Sağlığına Giriş
  Pınar Soylar
 • ABD Halk Sağlığı Sistemi: Yapı ve İşlev
  Metin Genç
 • Toplumlarda Halk Sağlığının Geliştirilmesi
  Deniz Odabaş
 • Afet Epidemiyojisi ve Sürveyansı
  Mustafa Öztürk
 • Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Finansmanı ve Kalite İyileştirme
  Mehmet Enes Gökler
 • Sağlık Bakımı Organizasyonu Politikalar ve Finansman
  Fevziye Çetinkaya
 • Klinik Bakım, Araştırma ve Halk Sağlığı Eylemine Yönelik Çabaları Bütünleştirme — Tek Bilim, Tek Gezegen, Tek Sağlık
  Pınar Okyay

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Gelecek

28 Ekim 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-8259-91-9

Publication date (01)

2023