Erişkinlerde ACİL BAKIM

Yazarlar

Fatma Eti Aslan (ed)
Nermin Olgun (ed)

Özet

Tıbbi anlamda acil; bireyin fiziksel ya da ruhsal yönden tehdit- tehlike içinde bulunduğuna inanarak hasta ve ailesine gereksinim duyduğu tıbbi bakımın anında verilmesi olarak tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi acil hasta/yaralıya bakım acil bakım konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri gerektirir. Elinizdeki kitap acil bakım konusunda deneyimli 19 farklı üniversiteden 32 öğretim üyesinin katkıları ile yazılmıştır. Kitapta acil ile ilgili genel konular, travma-yaralanma acilleri ve dahili aciller olmak üzere 4 bölüm ve 40 konu bulunmaktadır. Erişkinlerde Acil Bakım kitabının gerek hastane öncesi, gerekse hastanede acil servislerde çalışan tüm sağlık profesyonellerine yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Bölümler

 • Acil Bakımın Özellikleri,Tanım ve Kavramlar
  Fatma Eti Aslan
 • Acil Bakımın Tarihsel Süreci
  Nadiye Özer
 • Acil Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
  Meral Dölek
 • Acilde Yasal Düzenlemeler
  Gülay Oyur Çelik
 • Acile Yeniden (Tekrar) Başvuru Nedenleri
  Meryem Yavuz, Yasemin Altınbaş
 • Acilde Kültürel Bakım/Yaklaşım
  Özgül Karayurt
 • Triyaj: Acil Bakımdaönceliklerin Belirlenmesi
  Nermin Olgun, Sema Kuğuoğlu
 • Temel ve İleri Yaşam Desteğinin Sağlanması
  Nermin Olgun, Havva Sert
 • Acil Hasta Nakilleri
  Fatma Eti Aslan, Dilek Aygin
 • Damar Değerlendirmesi Sıvı ve Kan Ürünleri Tedavisi
  Nurhan Bayraktar
 • Acilde İlaç Uygulamaları
  Aynur Koyuncu, Ayla Yava
 • Acil Bakımda Adli Olgu Yaklaşımı
  Işıl Pakiş
 • Organ ve Doku Donörü
  Fatma Demir Korkmaz
 • Şok
  Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Ela Yılmaz Coşkun
 • Acil Serviste Kritik Bakım
  Aynur Koyuncu, Ayla Yava
 • Hastane Öncesi Travma Organizasyonu
  Fatma Eti Aslan, Sevim Şen
 • Travma Epidemiyolojisi
  Fatma Eti Aslan, Sevim Şen
 • Travma: Yaralanma Mekanizmaları
  Fatma Eti Aslan
 • Hastane Öncesi Travma Organizasyonu
  Fatma Eti Aslan, Sevim Şen
 • Yaralı Hastanın Değerlendirilmesi ve Bakımı: Hastane Öncesi
  Fatma Eti Aslan, Fatma Demir Korkmaz
 • Yaralı Hastanın Değerlendirilmesi ve Bakımı: Hastanede
  Fatma Eti Aslan, Fatma Demir Korkmaz
 • Travmadan Korunma
  Fatma Eti Aslan
 • Travmatik Beyin Yaralanmaları
  Fatma Eti Aslan, Ayfer Özbaş
 • Spinal Travmalar
  Nadiye Özer
 • Toraks Travmaları
  Fatma Eti Aslan, İkbal Çavdar
 • Karın ve Genitoüriner Bölge Travmaları
  Fatma Eti Aslan, Dilek Aygin
 • Ortopedik ve Nörovasküler Travmalar
  Filiz Öğce
 • Yanık Bakımı
  Fatma Eti Aslan, Gülay Oyur Çelik
 • Solunum Acilleri
  Nermin Olgun, Feride Taşkın Yılmaz
 • Kardiyovasküler Aciller
  Nermin Olgun, Ayfer Bayındır Çevik
 • Nörolojik Aciller
  Nermin Olgun, Azime Karakoç Kumsar
 • Metabolik Endokrin ve Sıvı Elektrolit Bozukluklarına İlişkin Aciller
  Nermin Olgun, Selda Çelik
 • Gastrointestinal Aciller
  Nermin Olgun, Ayfer Bayındır Çevik
 • Nefrolojik Aciller
  Feride Taşkın Yılmaz, Azime Karakoç Kumsar
 • Onkolojik Aciller
  Sebahat Ateş
 • Çevresel Aciller
  Nermin Olgun, Sebahat Ateş
 • Zehirlenmeler
  Nermin Olgun, Feride Taşkın Yılmaz, Azime Karakoç Kumsar
 • Isırma ve Sokmalar
  Nermin Olgun, Sebahat Ateş
 • Çocuk Acil Ünitesdindeaile Merkezli Bakım
  Zerrin Çiğdem, Alev Sivaslı
 • Çocukta Acil Bakım
  Nejla Canbulat Şahiner

İndir

Gelecek

22 Şubat 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-9942-02-7

Publication date (01)

2021