Kumandaş & Canpolat Pediatrik ve Neonatal EEG Atlası

Yazarlar

Sefer Kumandaş (ed)

Özet

 Bilindiği üzere intrauterin dönemden başlamak üzere, yeni doğan, erken çocukluk, geç çocukluk ve adölesan dönemi gibi çocukluk çağı dönemlerinde beyin gelişimine bağlı olarak farklı EEG bulguları görülmektedir. Gelişimin bir döneminde normal olarak kabul edilen EEG bulguları başka bir gelişim döneminde anormal olarak kabul edilmektedir. Hatta prematüre doğan çocuklarda haftalık gelişim dönemine bağlı olarak EEG değişiklikleri görülmektedir. Bu bakımdan konsepsiyonel yaşa göre EEG’deki normal veya patolojik deşarjları bilmeden EEG’nin değerlendirmesi mümkün olmamaktadır. Sonuç olarak yenidoğan veya prematüre doğan bebeklerin EEG’lerinin değerlendirilmesinde normal ve patolojik bulguları gösteren bir EEG atlasının varlığı büyük önem arz etmektedir. Bu kitabın, yenidoğan, süt çocuğu, oyun çocuğu, okul çağı çocuğu ve adölesan dönemi EEG’lerini değerlendirmede Çocuk Nörolojisi alanı ile ilgilenen hekimlerimizin bir başucu kitabı olacağı inancındayız.

Bölümler

 • Elektroensefalografi: Tarihçe ve Cihaz
  Mustafa Çalık
 • Elektroensefalografinin Nörofizyolojik Temelleri
  Yüksel Yılmaz
 • Polarite ve Montaj
  Sedat Işıkay, Shehab Al-Haıthamy
 • Elektroensefalografi Cihazı, Kayıt Elektrotları, Kayıt Parametreleri, Filtreler, Ayarlar ve Kayıt Tekniği
  Ceren Günbey, Sefer Kumandaş, Mehmet Canpolat
 • EEG Monitörizasyonu ve Video-EEG Monitörizasyon Ünitelerinin Temel Özellikleri
  Ceren Günbey
 • Elektroensefalografinin Değerlendirilmesi ve Terminoloji
  Coşkun Yarar
 • Normal Elektroensefalografi Ritimleri
  Sefer Kumandaş, Mehmet Canpolat, Fatma Hancı
 • Uyku Elektroensefalografisi ve Polisomnografi
  Salih Akbaş, Ebru Arhan
 • Artefaktlar
  Canan Üstün, Bülent Ünay
 • Elektroensefalografide Aktivasyon Yöntemleri
  Rojan İpek, Çetin Okuyaz
 • Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Teknik Özellikler ve Montaj
  Atilla Ersen, Nihal Olgaç Dündar
 • Yenidoğan Döneminde Elektroensefalografinin Matürasyonu
  Sanem Yılmaz, Sarenur Gökben
 • Yenidoğan Normal Elektroensefalografi Bulguları ve Artefaktları
  Günce Başarır, Pınar Gençpınar
 • Yenidoğanda Patolojik Elektroensefalografi Bulguları
  Seda Kanmaz, Hasan Tekgül
 • Amplitüd İntegre Elektroensefalografi (aEEG)
  Nihal Olgaç Dündar
 • Yenidoğanda Devamlı Elektroensefalografi Monitorizasyonu ve EEG Bulguları
  Pınar Gençpınar, Sema Bozkaya Yılmaz
 • Yenidoğanda Status Epileptikus ve EEG
  Seda Kanmaz, Hasan Tekgül
 • İnfant ve Çocuklarda Serebral Aktivitenin Ontogenezisi
  Tuğba Hirfanoğlu
 • Benign EEG Varyantları
  Kürşad Aydın, Betül Kılıç
 • Fokal Epilepsilerde İnteriktal EEG Bulguları
  Şenay Haspolat, Özlem Yayıcı Köken
 • Fokal Epilepsilerde İktal EEG Bulguları
  Esra Serdaroğlu, Ayşe Serdaroğlu
 • Lezyonel Epilepsilerde İktal EEG ve Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
  Ceren Günbey, Rahşan Göçmen, Dilek Yalnızoğlu
 • Jeneralize Epilepsilerde İnteriktal EEG Bulguları
  Dilşad Türkdoğan
 • Jeneralize Epilepsilerde İktal EEG Bulguları
  Esra Serdaroğlu, Ayşe Serdaroğlu
 • Erken Başlangıçlı Neonatal Epileptik Ensefalopatilerde EEG Bulguları
  Canan Üstün, Mutluay Arslan
 • Süt Çocukluğu (İnfantil) Epileptik Ensefalopatilerinde EEG Bulguları
  Bülent Ünay, Ayşe Nur Coşkun
 • Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Epileptik Sendromları
  Dilşad Türkdoğan
 • Koma ve Ensefalopatilerde EEG Bulguları
  Gülhis Deda, Ömer Bektaş
 • Refleks Nöbetler ve Refleks Epilepsilerde EEG
  Nesrin Ceylan, Ayşegül Danış
 • Olgu Örnekleri ile Fotosensitivite ve Epilepsi
  Ayşe Nur Coşkun, Mutluay Arslan
 • Periyodik ve Ritmik EEG Örnekleri
  Özlem Ersoy, Mustafa Kömür
 • Metabolik Epilepsiler
  Burcu Karakayalı, Olcay Ünver
 • Otoimmün Ensefalitlerde Elektroensefalografi Bulguları
  Ömer Bektaş, Fatih M. Akif Özdemir, Gültekin Kutluk
 • Sistemik ve Metabolik Bozukluklarda EEG
  Burcu Karakayalı, Olcay Ünver
 • İlaç ve Toksinlerin Elektroensefalografi Üzerine Etkileri
  Kürşat Bora Çarman
 • Travmatik Beyin Hasarında EEG
  Arzu Ekici
 • Beyin Tümörlerinde EEG Bulguları
  Sedat Işıkay
 • İnmeli Hastada EEG
  Ömer Bektaş, Gültekin Kutluk, Filiz Mıhçı
 • Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Elektroensefalografik Bulgular
  Hilal Aydın, Sevim Türay
 • Kromozomal Anomaliler ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonlarda EEG Bulguları
  Deniz Yüksel
 • Baş ağrısı ve EEG
  Sefer Kumandaş, Mehmet Canpolat, Fatma Hancı
 • Konvülzif Status Epileptikus
  Mehmet Canpolat
 • Nonkonvülzif Status Epileptikus ve EEG
  Esra Serdaroğlu, Ayşe Serdaroğlu
 • NORSE ve FIRES Olgularında EEG
  Şenay Haspolat, Özlem Yayıcı Köken
 • Febril Nöbetler ve Febril Status Epileptikusda EEG Bulguları
  Nesrin Ceylan, Sevim Türay
 • Lateralize ve Lokalize Edici Bulgular
  Yasemin Topçu
 • Kantitatif Elektroensefalografi
  Ezgi Çağlar, Çetin Okuyaz
 • Magnetoensefalografi (MEG) ve Fonksiyonel MRI (fMRI)’ın Epilepside Kullanımı
  Tuğba Hirfanoğlu
 • Ambulatuvar Elektroensefalografi
  Bülent Ünay, Canan Üstün
 • Yoğun Bakım Hastalarında Devamlı Elektroensefalografi Monitörizasyonu ve Elektroensefalografi Bulguları
  Duygu Aykol, Döndü Ülker Üstebay, Uluç Yiş
 • Beyin Ölümü & Elektroensefalografi
  Serap Bilge, Faruk İncecik
 • Çocuklarda Elektroensefalografi Çekimleri Sırasında Sedasyon Uygulamaları
  Dilek Günay Canpolat
 • Rutin EEG Raporlama
  Sarenur Gökben
 • Video EEG Raporlama
  Ceren Günbey
 • EEG ve Hekimlerin Yasal Yükümlülükleri
  Haşim Asil, Sedat Seviçin

İndir

Gelecek

13 March 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-8299-23-6

Publication date (01)

2023