Veri Madenciliği Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları İşletmelerde Finansal Başarısızlık Tahminlemesi

Yazarlar

Emre Yakut

Özet

Günümüzde işletmeler çok büyük miktarlarda veri üretmekte ve bu veri içinde anlamlı ve yararlı bilgiler ortaya çıkarmakta sıkıntılar yaşamaktadırlar. Veriler tek başlarına bir anlam taşımadıkları için veri madenlerinde işlendiği zaman anlamlı hale gelebilmektedir. Dolayısyıyla veri kaynaklarından gelen veriyi derlemek, yorumlamak ve işlerlik kazandırmak için veri madenciliğine ihtiyaç duyulmakta ve problemlerin çözümünde çeşitli yapay zekâya dayanan yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2002-2010 dönemine ait İMKB’de işlem gören sanayi işletmelerinin finansal başarısızlıklarını değerlendirmek için işletmelerin finansal verilerine veri madenciliği yöntemlerinden C5.0 algoritması ve destek vektör makineleri ile birlikte yapay sinir ağları yöntemleri uygulanıp tahmin modelleri oluşturmak ve bu modellerin dört yıl öncesine kadar ki performansları karşılaştırılarak ileriye yönelik 2010 yılına ait işletmelerin finansal başarısızlıklarını öngörmektir. Bu kitapta veri madenciliği yöntemlerininden sınıflandırma algoritmaları ve yapay zekâ tekniklerinden yapay sinir ağları teorik ve uygulamalı olarak incelenerek detaylıca anlatılmaya çalışıldığı için eserin çeşitli uygulamalarda araştırmacılara faydalı olması beklenmektedir. Bu kitap Prof. Dr. Erkan OKTAY danışmanlığında Emre YAKUT tarafından hazırlanan ve 06.12.2012 tarihinde sunulan “Veri Madenciliği Tekniklerinden C5.0 Algoritması ve Destek Vektör Makinleri ile Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinden düzenlenerek türetilmiştir.

İndir

Yayınlanan

16 Ağustos 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7275-12-5

Publication date (01)

2020