Tıbbi Bitkilerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavide Kullanımı

Yazarlar

Cevat Nisbet
Şahane Funda Arslanoğlu
https://orcid.org/0000-0001-5773-2665
Masoud Gholamieh

Özet

Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından, tek başına ya da bütüncül tedavilerle birlikte uygulanan bitkisel veya hayvansal kaynaklı ilaçlar, ruhsal tedaviler, manuel teknikler ve egzersiz gibi uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde tarihsel bir geçmişe sahip olan doğal ürünler modern tıbbın pratiğine alternatif bir uygulama olmamakla birlikte, iyi şekillenmiş bilimsel bilgiye dayanan destekleyici ve tamamlayıcı bir perspektif sunmaktadır. Bu doğrultuda pek çok uluslararası sağlık kuruluşu ve bilim insanları ‘tıbbın değil tedavinin alternatifi olabileceği’ ve integratif tıp, bütüncül tıp kavramı altında hem konvansiyonel tıp metodlarının, hem de etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış geleneksel metodların bir arada kullanılabileceği konusunda fikir birliği oluşturmaktadır.

İndir

Yayınlanan

16 Ağustos 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-833-8

Publication date (01)

2020