Zor Zamanlarla Mücadelede Ulusal Mesleki Yetkinlik

Yazarlar

Özlem Nazan Erdoğan

Özet

Dijital dünyanın kapısını açan COVID-19 pandemisi; küreselleşmeyi, ekonomik sistemleri ve katı yönetsel yaklaşımları sorguladığımız dramatik bir sürecin başlangıcına neden olmuştur. Yaklaşık olarak her 10 yılda bir gerçekleşen salgınların, toplumları ne kadar sarstığını ve kalıcı değişikliklere neden olduğunu tarihin sayfalarından izledik. Ancak ölüm olgusunun bir gerçek olarak hayatımızın ortasına yerleşmesinin anlamını sarsıcı bir biçimde kavradık ve biz de yeni tarihi yazıyoruz. Başlangıçta nasıl yöneteceğimizi bilmediğimiz can alıcı bu durum artık hepimizi, sevdiklerimizi, ailemizi, hayatlarımızı, mesleğimizi, alışkanlıklarımızı, bugünümüzü ve geleceğimizi etkilemektedir, tıpkı o metinlerde okuyup acaba neler yaşamışlardı diye merak ettiğimiz tüm o zorluklarla beraber…
Bu kitabı yazmamda beni teşvik eden en önemli unsur; pandemi sürecinde bizzat yaşadığım sıkıntılar temelinde gündeme gelen “mesleki yetkinlik” konusunu sıklıkla düşünmek, bu konuyu meslek örgütümüzün belirlediği “Temel Ulusal Yetkinlikler” çerçevesinde ele almak ve beklenmedik durumlarla etkin bir şekilde baş etmek üzere mesleğimizin nasıl daha güçlü olacağını tartışmaya açmaktır. Türkiye’nin tüm illeri arasında en fazla insanı ve en fazla sorunu barındıran İstanbul’a özgü bazı alt başlıkları da kaçınılmaz olarak salgınla ele almaya karar verdim. Çünkü bu konuların da önümüzdeki günlerde daha fazla önem kazanacağını ve bizleri zor zamanların beklediğini düşünmekteyim: Deprem, Kent yoksulluğu ve Göç. Umarım bu kitap okuyuculara ve meslektaşlarıma hizmet sağladıkları toplum içindeki yerlerini, yaşantılarımızı şekillendiren etkenler ışığında sorgulama isteği ve vizyonu katar

İndir

Gelecek

16 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-29-5

Publication date (01)

2021