Türk - Fars Çağdaş Çocuk Şiirlerinde Değer Eğitimi

Yazarlar

Kemal Erol
Emin Emrullah Erol

Özet

Bu eser, “Çocuk Edebiyatı Kapsamında Türk - Fars Çağdaş Çocuk Şiirlerinin Değer Eğitimi Açısından Mukayesesi” adıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP biriminin finanse ettiği uluslararası bilimsel araştırma projesinin ürünüdür. Çocuk edebiyatı kapsamında işlediğimiz bu konu, mezkûr toplumların edebiyatlarında eğitim odaklı teşekkül etmiş özel bir alanı ifade eder.
Bu projenin hedefi, Türk-Fars çocuk edebiyatlarında değer eğitimine dair etkin bir anlatma vasıtası olarak kullanılan manzum metinler özelinde bilimsel bir karşılaştırma yapmaktır. Araştırmamızı çocuk edebiyatı mahsullerinden şiir türü üzerinde yoğunlaştırmamızın elbette geçerli bir nedeni vardır. Zira bize göre şiir, çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimleri açısından önemli bir yazınsal türdür. Çocuklar, bu türden yazılı örnekleri okuyarak veya dinleyerek kendilerini daha iyi ifade edebilir; dil becerilerini de geliştirme imkânını elde edebilirler. Çünkü şiir, çocuğun sanat ve hayal dünyası ile estetik duygu dünyasını geliştirme bakımından diğer yazınsal türlere göre daha verimli ve etkindir.

İndir

Gelecek

13 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-35-6

Publication date (01)

2021