Ebe ve Hemşireler için Fizik Muayene ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için geri dönün 15.1. Kadın Genitoüriner Sistem ve Değerlendirmesi.pdf İndir PDF İndir