A'dan Z'ye COVID-19

Özet

COVID-19 hayatımıza girdiği tarihten beri sosyal hayatımızı, çalışma hayatımızı, yaşayışımızı, hasta
bakım hizmetlerini, araştırmalarımızı ve hatta davranış tarzımızı etkiledi. Üstelik bu öyle bir salgın ki
sadece bir ülkede değil, bütün dünya ülkelerinde aynı zamanda ve benzer yoğunlukta etkilendi. Adeta
ülkelerin sağlık sistemleri birçok sorunla sınanmıştır. Salgın sırasında birçok bilinmeyen denklem iç içe
idi. Salgın başında o kadar çok bilinmeyenimiz vardı ki hastalara nasıl yaklaştığımızı, nasıl tedavi vereceğimizi
ve hangi ilaçların verilmesi gerektiğini henüz net bir şekilde bilmiyorduk. Geçen süre zarfında
birçok araştırma ve birçok deneyim bizim hastalığa karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretti.
Salgın sırasında bilgi kirliliğinin ne kadar zarar verebilir olduğunu yaşayarak öğrendik. Ayrıca, salgın
bize aşı savaşlarını gösterdi. Salgından kurtulmak için kullandığımız aşıların ne kadar değerli olduğunu,
gelişmiş ülkelerin nasıl aşı savaşlarına girdiğini ve aşılama ile beraber salgın dinamiklerinin nasıl değiştiğini
gördük.
2020 ve 2021 yılları salgın yılları olarak tanımlanacaktır. Bu salgın sırasında sağlık çalışanlarının
doğru bilgilere ulaşmasının çok değerli olduğunu gördük. Elinizdeki bu kaynak, salgını bizzat yaşayarak
elde edilen tecrübelerini paylaşıp oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitabın oluşturulmasında emeği olan tüm
arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu kitabın okuyuculara fayda getirmesini diliyoruz.
Bu kitabı, canı pahasına COVID-19 ile savaşan ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına armağan
ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.


Prof. Dr. Oğuz KARABAY
Doç. Dr. Hamad DHEİR
Doç. Dr. Selçuk YAYLACI

Bölümler

 • SARS-COV-2 VİRÜSÜNÜN YAPISI VE VİROLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Hande Toptan, Mehmet Köroğlu
 • COVID-19 VE MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ
  Özlem Aydemir
 • COVID-19 İMMÜNOPATOGENEZİ
  İsmihan Sunar, Kemal Nas
 • COVID-19 EPİDEMİYOLOJİSİ
  Cengiz Karacaer
 • ACİL TIP ve COVID-19
  Fatih Güneysu
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI VE COVID-19
  Yusuf Aydemir
 • KARDİYOLOJİ VE COVID-19
  İbrahim Kocayiğit
 • NÖROLOJİ VE COVID-19
  Türkan Acar
 • PSİKİYATRİ VE COVID-19
  Esra Yazıcı, Sema Şahin
 • OFTALMOLOJİ VE COVID-19
  Mahmut Atum
 • COVID-19 VE OTOLARENGOLOJİK BULGULAR
  Müge Özçelik Korkmaz, Mehmet Güven
 • DERMATOLOJİK PROBLEMLER VE COVID-19
  Rabia Öztaş Kara, Bahar Sevimli Dikicier
 • COVID-19 PATOFİZYOLOJİSİ VE TEDAVİDE KULLANILAN ROMATOLOJİK İLAÇLAR
  Deniz Çekiç, Emel Gönüllü
 • HEMATOLOJİ VE COVID-19
  Cenk Sunu, Tuba Hacıbekiroğlu
 • COVID-19 VE KANSER
  Emre Çakır, Cemil Bilir
 • COVID-19 VE ENDOKRİNOLOJİK ETKİLERİ
  Kubilay İşsever, Taner Demirci
 • COVID-19 VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
  Mustafa Sadeçolak, Ahmet Tarık Eminler
 • COVID-19 VE BÖBREK
  Hamad Dheir, Savaş Sipahi
 • PEDİATRİ VE COVID-19
  Mehmet Fatih Orhan, Bahri Elmas
 • COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA OBSTETRİK-JİNEKOLOJİK HASTALARIN YÖNETİMİ
  Koray Gök, Selçuk Özden
 • COVID-19 VE YENİDOĞAN
  Meltem Karabay
 • YOĞUN BAKIM VE COVID-19
  Kezban Özmen Süner, Yaşar Cırdı
 • CERRAHİ İŞLEMLER VE COVID-19
  Necattin Fırat, Emrah Akın
 • ANESTEZİK İŞLEMLER VE COVID-19
  Fatih Şahin, Ali Eman
 • COVID-19: AMELİYATHANE ODASINI YOĞUN BAKIM ODASINA DÖNÜŞTÜRME
  Havva Kocayiğit, Burak Kaya
 • LABORATUVAR TETKİKLERİ, BİYOBELİRTEÇLER VE COVID-19
  Erdem Çokluk, Fatıma Betül Tuncer
 • COVID-19 VE TORAKS RADYOLOJİSİ BULGULARI
  Alper Karacan, Yasemin Gündüz
 • COVID-19 VE EKSTRAPULMONER RADYOLOJİK BULGULAR
  Alper Karacan, Mehmet Halil Öztürk
 • COVID-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
  Aysel Toçoğlu
 • COVID-19 TEDAVİ STRATEJİLERİ
  Ertuğrul Güçlü
 • HİPERKOAGÜLABİLİTE, ANTİKOAGÜLAN TEDAVİLER VE COVID-19
  Yasin Kalpakçı, Aysun Şengül
 • NUTRİSYONEL TEDAVİLER VE COVID-19
  Didar Şenocak, Ali Tamer
 • COVID-19’DA ORGAN SPESİFİK TUTULUMLAR, KOMPLİKASYONLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
  Ahmed Bilal Genç, Selçuk Yaylacı
 • COVID-19 PANDEMİSİNDE PALYATİF BAKIM VE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
  Jalan Şerbetçigil Ergönenç
 • HEMŞİRELİK VE COVID-19
  Havva Sert
 • MİKROBİYOTA VE COVID-19
  Mehmet Köroğlu, Elif Özözen Şahin
 • AİLE HEKİMLİĞİ VE COVID-19
  Erkut Etçioğlu, Abdülkadir Aydın
 • YAPAY ZEKÂ VE COVID-19
  Ahmed Cihad Genç
 • DİŞ HEKİMLİĞİ, DİŞ SAĞLIĞI VE COVID-19
  Hakan Akın
 • HALK SAĞLIĞI VE COVID-19
  Elif Köse
 • COVID-19 AŞILARI
  Oğuz Karabay
 • PANDEMİ YÖNETİMİ
  Aziz Öğütlü, Selin Tunalı Çokluk

Gelecek

27 Mart 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7354-23-3

Publication date (01)

2021