Göçmen Ekonomisi: Hollanda Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazarlar

Ömer Tarık Gençosmanoğlu
https://orcid.org/0000-0003-3979-6387

Özet

Bu çalışmada, göçmenlerin yıllar ve kuşaklar itibariyle ekonomi alanında sağladığı uyum düzeyi Hollanda özelinde karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmıştır. Kitapta Hollanda’ya gelen göçmenlerin işgücü olarak emek piyasasındaki, girişimci ve işveren olarak iş dünyasındaki ve ticaret erbabı olarak da dış ticaretteki yerleri tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde ana göçmen grupları hem birbirleriyle hem de Hollandalılarla ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan, çalışmanın göçmenlerin Hollanda ekonomisindeki rolü konusunda hazırlanan nadir eserlerden birisi olduğuna inanıyorum. Kitap, 2017−2021 yılları arasında araştırmacı olarak Erasmus Üniversitesinde (Hollanda) “uluslararası ticaret ve göç arasındaki ilişki” hakkında yaptığım araştırmalarda derlenen detaylı verilere dayanmaktadır.

İndir

Gelecek

29 Kasım 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7496-18-6

Publication date (01)

2021