Solunum Acilleri ve COVID

Yazarlar

Aslı Şener (ed)
Ayşen Dikici Ersan (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Nefes Darlığı ile Gelen Hastaya Yaklaşım
  Muhammed Enes Durak
 • Solunum Yetmezliği
  Fatma Duran Memiş
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Atak Tanı ve Tedavisi
  Muhammed Semih Gedik, Arif Aksu
 • Astım Atak ve Yönetimi
  Sakine Nazik Bahçecioğlu
 • Hemoptiziye Yaklaşım
  Ertuğrul Altuğ
 • Tüberküloz.
  Kerim Abatay, Mukaddes Pekgenç Abatay
 • Pnömoni
  Giray Altunok
 • Akciğer Apsesi ve Ampiyem
  Sema Öztürk
 • Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
  Yaşar Çatal
 • Pulmoner Emboli
  İlker Kaçer
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Akut İnhalasyon Hasarı
  Muhammet Hacımustafaoğlu
 • Travma Dışı Pnömotoraks
  Alpay Tuncar
 • Yabancı Cisim Aspirasyonu
  Ahmet Çağlar, Mehmet Ali Eryazğan
 • Kan Gazı
  Feride Fulya Ercan Coşkun
 • Akciğer Grafisinin Değerlendirilmesi
  Akif Yarkaç
 • Toraks Bilgisayarlı Tomografisinin Yorumlanması
  Berkant Öztürk
 • Toraks Ultrasonografisi
  Ertan Ararat
 • Solunum Sistemi Değerlendirilmesinde Özel Teknikler
  Taner Güven
 • İnvaziv Mekanik Ventilasyon
  Bahar Işık
 • NON-INVAZIV Mekanik Ventislasyon
  Hakan Güner
 • Solunum Yetmezliğinde ECMO
  Hülya Sevil
 • COVID-19 Enfeksiyonu Semptomları ve Tanısı
  Aysu Ayrancı, Melike Yüksel Yavuz
 • COVID 19 Enfeksiyon Tedavisi
  Şebnem Kılıç
 • COVID 19 Enfeksiyonunda Akciğer Görüntülemeleri ve Değerlendirilmeleri
  Ürke Selen Sağlam

İndir

Gelecek

29 Ekim 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7496-09-4

Publication date (01)

2021