Özgül Öğrenme Bozukluğu

Yazarlar

Fevziye Toros (ed)

Özet

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB); bireyin yaş, zekâ düzeyi ve sunulan eğitim olanaklarına oranla okuma, yazma ve matematik alanlarında akranlarına göre beklentinin altında bir öğrenme performansı göstermesi ile karakterize, okul çağındaki çocukların önemli bir bölümünü etkileyen, nörolojik temelli evrensel bir sorundur. Nörobilim, psikoloji, özel eğitim, dil ve konuşma terapisi gibi disiplinlerce yürütülen çok yönlü bilimsel çalışmalar, ÖÖB ile ilgili birçok soruyu yanıtlama yolunda önemli aşamalar kaydetmiş ve ÖÖB yönetimine disiplinler arası kanıt temelli bakış açısını oldukça genişletmiş bulunmaktadır.

Bölümler

 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun Tarihçesi
  Özge Metin, Ezgi Eynallı Gök
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun Yaygınlığı
  Müge Beğenilmiş
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun Nörobiyoloji̇k Temelleri
  Şükrü Torun
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunda Tanı ve Değerlendi̇rme Süreci
  Sevcan Karakoç Demirkaya
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunda Erken Tanılama
  Cevriye Ergül, Çağla Özgür Yılmaz
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun Nöropsikoloji̇k Testlerle Değerlendirilmesi
  Atanur Akar
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun İşaretleri ve Beli̇rti̇leri
  Güneş Turhan
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanisinda Di̇l ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Ahmet Konrot, Şaziye Seçkin Yılmaz
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Türleri
  Şükrü Torun, Şaziye Seçkin Yılmaz
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperakṫivite Bozukluğu
  Muhammed Emin Tan, Gülen Güler Aksu
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Dışa Yönėlim Sorunları
  Tunahan Kurukahveci, Gülen Güler Aksu
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu ve İçe Yönėlim Sorunları
  Şeyma Keleş
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Tik Bozuklukları
  Özge Metin, Emine Çömez
 • Gėliş̇imsel Koorḋinasyon Bozukluğu
  Şükrü Torun
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Oti̇zm Spektrum Bozuklukları
  Özge Metin, Dilek Altun Varmış
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunun Ev ve Okul Ortamına Etki̇leri
  Emre Özdemir
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Bi̇reyleri̇n Yasal Hakları Nelerdi̇r ?
  Nermin Özge Böke
 • Özgül Öğrenme Bozukluklarında İlaç Tedavisinin Yeri
  Fevziye Toros
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Yöneti̇mi ve Tedavi Yaklaşımları
  Macid Ayhan Melekoğlu
 • Öğrenme Bozukluğu Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımları Dil ve Konuşma Terapisi Uygulamaları
  Ahmet Konrot, Şaziye Seçkin Yılmaz
 • Özgül Öğrenme Bozukluğuna Yönelik Psikoeğitsel Müdahaleler
  Gülsen Erden, Cihat Çelik
 • Öz Düzenleyi̇ci̇ Öğrenme ve Metabilişsel Eğitim Uygulamaları
  Esra Güven
 • Üstünlük ve Yetersizlik Birlikteliği: İki Kere
  Oya G. Özkardeş
 • Çocukluktan Yetişkinliğe Disleksi
  Oya G. Özkardeş
 • Gelişimsel Dil Bozukluğu
  İlknur Maviş, Semra Selvi Balo, Eren Balo
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Belirtileri Gösteren Çocuklarda Zeka Faktörü
  Cihat Çelik
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocukların Öğretmenlerine Yönelik Öneriler
  Macid Ayhan Melekoğlu
 • Yazı Yazma (Disgrafi) Sorunlarına Yönelik Öneri
  F. Nur Akçin
 • Matematik (Diskalkuli) İle İlişkili Sorunlara Yönelik Öneriler
  Yılmaz Mutlu, Ali Fuad Yasul
 • Matematik (Diskalkuli) İle İli̇şki̇li̇ Sorunlara Yönelik Ev İçi Uygulama Önerileri
  Yılmaz Mutlu, Emir Feridun Çalışkan
 • Yürütücü İşlev Sorunlarına Yöneli̇k Öneriler
  Şükrü Torun, Belgin Üstün Güllü, Didem Behice Öztop
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Öneriler
  Feride Özlem Elagöz, Şüheda Baltepe
 • Sınıf Yöneti̇mi̇ne Yönelik Genel Öneriler
  Ufuk Kocatepe Avcı, Atilla Birdir
 • Ev Ödevleriyle İlişkili Organizasyon Güçlükleriyle Başa Çıkma: Ebeveyn Desteği Nası
  Ozan Kayar
 • Okul Dönemi Çocuklarında Düşük Benlik Saygısı İle İlişkili Ri̇sk Etmenleri: Ebeveyn Desteği Nasıl Olmalı ?
  Ozan Kayar

İndir

Gelecek

30 Ekim 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7496-66-7

Publication date (01)

2021