Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri

Yazarlar

Özet

Türkiye’de adli tıbbın geçmişinde Fransız ekolünün ağırlığı çok baskın olmuştur. Bugün tıpta Anglo-Amerikan ekol dominant bir konuda olmasına rağmen adli tıbbın pratiğinde hala Fransız ekolünün izlerini bariz bir şekilde görmek mümkündür. Hukuk sistemimizin Kara Avrupası hukukuna dayanması bunun temel sebeplerinden biri olabilir. Ancak erken dönem kriminoloji çalışmalarının ve psikiyatrik adli tıp ölümlerinin Fransızca kaynakları olmasında rolü büyüktür. Sonradan eklenen Germen bakışı dahi, parafilileri (perversiyonlar) bir tarafa bırakırsak, sanıldığı kadar etkili değildir. Yakın döneme kadar alanda çalışan uzmanların ‘tababeti adliye ve ruhi uzmanı’ olarak adlandırılması bir tarafa nöroloji ve psikiyatrinin tüm duayen isimlerinin adli tıp müessesesi içinde ve adli tıp biriminin gelişiminde yıllarca süreklilik içeren mühim katkıları psikiyatri ve adli tıbbın bilinen işbirliğini doğurmuştur. Diğer tıp bilimleri yanında, patoloji ve nöropsikiyatrinin adli tıp uygulamalarındaki yeri çok büyüktür. Bu kitapta adli tıpta uzun yıllar emek vermiş, hepimizin yetişmesine katkı sağlamış, araştırmalar yapıp kitaplar ve makaleler yazmış hocalarımızı anmadan geçmek uygunsuz kaçacaktı. Aralarında ayrım yapıp seçim yapmak hiç de uygun sayılmaz. İstanbul dışında Ankara ve İzmir’de adli tıbba büyük emek veren birçok psikiyatri ve nöroloji uzmanı vardı, halen de var. Ancak ben Adli Tıp Kurumu başkanlığında yetişmiş bir hekim olduğum ve Cerrahpaşa Psikiyatri’de uzun süreler çalışmış olduğum için beklenen bir akıbet olarak İstanbul’dakileri tanıdım. Hepimizin hocası olmuş ya da hiç olmazsa isimlerini duymuş olduğunuz beş hocamızı, bu kitabın başında onların vakaları üzerinden anmak istedim. Kendilerini uzun süreler birlikte çalışma, talebesi olma, asistanlığını yapma şerefine erişen birçok adli tıp uzmanından bir tanesiyim sadece. Onların naklettikleri, muayeneleri sırasında yanlarında bulunduğum ya da özellikle önemseyip etrafa anlattıkları birçok vakadan birer tane seçerek onların anısına bu kitabın başlangıcına koymak istedim. Kendilerini minnet, şükran içinde ve hürmetle anıyorum.

Bölümler

 • Adli Psikiyatri Açısından Kleptomani ve Simülasyon Ayrımı
  Süleyman Korkut, Fatmagül Aslan, Zehra Zerrin Erkol
 • Akıl Hastalıklarında Cezai Ehliyetin Değerlendirilmesi: Bir Paylaşılmış Psikotik Bozukluk Olgusu
  Neslihan Altunsoy
 • Hastanede Yatan Hastanın Şiddet Eğiliminin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
  Hacer Yaşar Teke, Deniz Deniz Özturan, Halil İbrahim Taş
 • Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesinde Olay Tarihli Ruhsal Muayenenin Önemi: Bir Olgu Sunumu
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Gökhan Aktürk, Ebru Yaşat Aksay
 • Olağan Gelişim Gösteren Çocuklarda Cezai Sorumluluğun Değerlendirilmesi
  Gökhan Oral, Ceren Dulman
 • Velayet Tayininde Adli Psikiyatrinin Rolü – Olgu Sunumu
  Gökhan Oral, Yasin Koca, Taha Aksu, Naciye Akan, Gürsel Çetin
 • Adli Belge İncelemelerinde Adli Psikiyatrinin Rolü - Olgu Sunumu
  Yasin Koca, Sermet Koç
 • Maluliyet Değerlendirmesinde Psikiyatri Konsültasyonunun Önemi: 2 Olgu Sunumu
  Gürsel Çetin, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Merve Ünal, Abdullah Çınar
 • Alzheimer Hastalığı Bulunan Bir Kişide Hukuki Ehliyetin Değerlendirilmesi
  Gökçe Karaman, Erdem Özkara, Can Cimilli
 • Mental Retardasyon Olgusunda Butlan Nedeniyle Evlilik İptali: Bir Olgu Sunumu
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Gökhan Aktürk, Burak Bulut
 • Sınır Mental Kapasite Olgularının Hukuki Yönden Toplumsal Farkedilebilirlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Gökhan Aktürk, Ebru Yaşat Aksay
 • Munchausen By Proxy Sendromu Olgularında Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahalesi
  Zilan Uğurlu
 • Ensest Mağduru Çocukla Adli Görüşme: Olgu Sunumu
  Özgür Sağlam
 • Bir Olgu Örneği Üzerinden Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Ayırıcı Tanısı
  Burçin Özlem Ateş
 • Asılsız Cinsel İstismar Kararında Adli Görüşmenin Önemi: Olgu Sunumu
  Tuğçe Koca Yavuz, Necmi Çekin, Mete Korkut Gülmen
 • Babası ve Dedesi Tarafından Diri Diri Gömülerek Öldürülme: Çocuk İstismarı Olgu Sunumu
  Mücahit Oruç, Osman Celbiş
 • Çocukta Cinsel Şiddetin Tanılanmasında Adli Psikiyatrik Muayenenin Önemi - Olgu Sunumu
  Fatmagül Aslan, Cem Koparan, Işıl Pakiş
 • Ağır Zeka Geriliği Olan Kız Çocuğunun Cinsel İstismarı Sonucu Meydana Gelen Gebelik ve Geciken Gebelik Terminasyon Sorunu
  Osman Kule
 • Aile İçi Ensest Kurbanı Çocukla Yapılan Adli Görüşmede Tutarlılık İncelemesi: Olgu Sunumu
  Bülent Tansel, Hacer Eşref Atik Tosunlar
 • Yasal Mevzuat Çerçevesinde Okulda Gerçekleştiği İddia Edilen Cinsel İstismar Olgusuna Yaklaşım
  Ahsen Kaya, Ekin Özgür Aktaş, Beytullah Karadayı
 • Cinsel İstismarda Misilleme Korkusu ve Soruşturmada İfşaya İsteksizlik
  Dilek Çelik
 • Bir Nitelikli Cinsel İstismar Olgusunda Giysiler Üzerindeki Olası Biyolojik Delillerin Önemi
  Ahsen Kaya, Beytullah Karadayı, Şükriye Karadayı
 • Aktif Tarafın Erkek Çocuk Olduğu Bir Homoseksüel Cinsel İstismar Olgusu
  Gürsel Çetin, İbrahim Eray Çakı, Ezgi Şen Demirdöğen, Berna Şenel Eraslan, Melek Özlem Kolusayın, Burak Doğangün
 • Bir Konversiyon Öyküsünden Adli Bildirim Sürecine
  Hicran Doğru, Ahmet Nezih Kök
 • Bu Velayet Davasında Bir Gariplik Var: Munchausen By Proxy Sendromu
  Fatma Durmuş
 • Cinsel İstismar Sürecinde Faillerin Ebeveynlere Yönelik Grooming Metotları: Bir Vaka Analizi
  Gökhan Oral, M. Burak Gönültaş, Didem Elitez
 • Çocuk İstismarı İhbarlarında Güvenilirlik: Bir Olgu Sunumu
  Dilek Altun Varmış
 • Çekişmeli Boşanma ve Velayet Davalarında Ortaya Atılan İstismar İddialarının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
  Fatih H. Usluoğulları, Eda Yiğit, M. Akif İnanıcı
 • Zihinsel Yetersizliği Olan Olguda Travma Sonrası Gelişen Demans
  Mehmet Sunay Yavuz, Emine Nur Yılmaz, Erol Ozan, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın
 • Travmanın Adaletsizliği
  Tuğçe Koca Yavuz, Kenan Kaya, Necmi Çekin
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Uzun Zamanlı Etkileri: Olgu Sunumu
  Hacer Yaşar Teke, Deniz Deniz Özturan, Fatih Vahapoğlu, Mehmet Fatih Kınık
 • Zihinsel Yetersizliği Olan Olgularda Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışlarının Perde Arkasındaki Cinsel Suç Mağduriyeti
  Gülin Özdamar Ünal, Abdulkadir Yıldız
 • Çocukluk Çağı Travmasının Yetişkinliğe Etkisi: EMDR Vaka Çalışması, Karmaşık TSSB Tedavisi Sunumu
  Selvira Draganovic, Merve Güçlü
 • Çocuktan Hayvana Yönelen Şiddetin Değerlendirilmesinin Önemi
  Duygu Buğa
 • Tahliye Olmuş Kadın Hükümlülerin Cezaevi ve Cezaevi Sonrası Yaşamlarına İlişkin Olgu Sunumu
  Rümeysa Akgün
 • Kadına Yönelik Aile - Ev İçi Şiddet: Acil Yardım Hattı Olgusu
  Duygu Buğa, Elif Ersoy
 • Partner Şiddetinin Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi: PTSB Olgusu
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Ebru Yaşat Aksay, Burak Bulut
 • Yaşlı Bakımında Kurumsal İhmal ve İstismar
  Gökhan Oral, Ceren Dulman, Duygu Buğa
 • Çoklu Cinsel İstismar Olgularında Tespit Edilen Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Olay ile İlliyet ve Nedensellik İlişkisinin Kurulması
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Ebru Yaşat Aksay, Burak Bulut
 • Alkol Bağımlılığında Hukuki Sorumluluk Değerlendirilmesi
  Sedat Seviçin, Abbas Atalay
 • Frontotemporal Demans ve Suç Davranışı: Bir Olgu Sunumu
  Ali Metehan Çalışkan
 • Kafa İçi Yaralanma Bulgusu Olmaksızın Gelişen Travmatik Demans; Bir Nedensellik Bağı Olgusu
  Sedat Seviçin, Abbas Atalay
 • Tıbbi Uygulama Hatasıyla Sonuçlanan Fenilketonüri Vakası
  Hızır Aslıyüksek, Filiz Ekim Çevik, Nihan Hande Akçakaya
 • LGBT Popülasyonunun Maruz Kaldığı Sosyal Damgalanma, Ayrımcılık ve Suç Mağduriyeti: Bir İntihar Olgusu
  Abdulkadir Yıldız, İbrahim Eroğlu
 • Tıbbi ve Adli Yönleriyle Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlamış İki Olgu
  Emre Durcan, Şenol Turan, Pınar Kadıoğlu
 • Eşcinsel İlişki Teklifi Sonrası Cinayet
  Sunay Fırat, Mehmet Aykut Erk
 • Olgularla Musallat Kavramının Değerlendirilmesi
  Seda Bayraktar
 • Adli Travmatoloji Olgularında Saptanan Psikiyatrik Bozukluklara Adli Mercilerin Bakışı
  Orhan Meral, Fırat İleri
 • Paranoid Korkudan Tamamlanmış Cinayete Homisid Öngörülebilir mi, Önlenebilir mi?
  Gülin Özdamar Ünal
 • Psikotik Baba Nedeniyle Durumsal Kriz Altında Çocuk - Olgu Sunumu
  Gökhan Oral, Dilara Akay
 • Cinsel Saldırı Mağduru Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni Olgusu
  Seda Türkili, Melike Nebioğlu Yıldız
 • Şer mi, Değil mi?: Edebiyat ve Sinemadan Örneklerle Ensest İlişki
  Reyyan Ağaoğlu Özdemir
 • Keder ve Edebiyat: Edgar Allan POE Örneği
  Gökhan Oral, Reyyan Ağaoğlu Özdemir
 • Werther Etkisi
  Mete Korkut Gülmen, Kenan Kaya, Toygün Anıl Özmen
 • Şiddet İçerikli Çevrimiçi Oyunların Çocuk Ruh Sağlığı ve Suça Sürüklenmesine Etkileri
  Abdulkadir Yıldız, İbrahim Eroğlu
 • Kişisel İlişkinin Düzenlenmesinde Dijital İletişim Yöntemlerinin Kullanılması: Örnek Karar Sunumu
  Fatma Durmuş, Neylan Ziyalar
 • Siber Suç Nedeniyle Çocuğun Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Çocuk Ceza Adalet Sistemine Bakış
  Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz, Gökhan Aktürk, Ebru Yaşat Aksay
 • Bir Kitlesel Silahlı Saldırı Olgusu: Montreal Katliamı
  Ezgi Ildırım, Barışhan Erdoğan, Osman Sezer Erim
 • Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları, Panik Bozukluk ve Travma Sonrası Büyüme: Bir Vaka Örneği
  Burcu Türk

İndir

Yayınlanan

14 Ekim 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7451-68-0

Publication date (01)

2021