Ilıman İklim Balıkları Yetiştiriciliği

Özet

Günümüzde insanlık, bir yandan kaynaklar üzerine iklim değişikliğinin orantısız etkileri ve çevresel bozulma ile mücadele ederken bir yandan da yirmi birinci yüzyılın ortaları itibariyle, 9 milyarı geçmesi beklenen insan nüfusuna gıda ve geçim kaynağı sağlama sorumluluğunun getirdiği inanılmaz bir zorlukla da karşı karşıya kalması kalmıştır. Birleşmiş Milletler’in, Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin 2030 Gündemi, dünyada hiçkimseyi geride aç bırakmayan, sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamasına geçirilerek, bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini öne sürmüştür.

Bölümler

 • Ilıman İklim Balıkları Yetiştiriciliğinde Teknik Konular
  Suat Dikel
 • Küresel Isınma ve Su Sıcaklığının Ilıman İklim Balıkları Yetiştiriciliğine Etkileri
  Erhan Erdoğan
 • Yetiştiricilikte Sağlık Yönetimi
  İbrahim Demirkale
 • Ilıman İklim Balıkları Yetiştiricilik Teknikleri
  İbrahim Demirkale
 • Ilıman İklim Balıkları Üretim Ekonomisi ve Pazarlaması
  Mustafa Selçuk Uzmanoğlu
 • Tilapia Tilapia Spp. Yetiştiriciliği
  Suat Dikel
 • Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Yetiştiriciliğii
  Mustafa Öz, Enes Üstüner
 • Hint Sazanı Labeo rohita (Hamilton, 1822) Yetiştiriciliği
  Ece Evliyaoğlu
 • Şabut Tor grypus (Hamilton, 1843) Yetiştiriciliği
  Ece Evliyaoğlu
 • Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes 1844) Yetiştiriciliği
  Mustafa Öz, Enes Üstüner
 • Gümüş Sazanı Hypophthalmıchthys molitrix (Valencıennes, 1844)Yetiştiriciliği
  Ilgın Özşahinoğlu
 • Çizgili Levrek (Morone saxatilis) Yetiştiriciliği
  Pınar Mumoğullarında
 • Gümüş Levreği (Bidyanus bidyanus) Yetiştiriciliği
  Hatice Asuman Yılmaz
 • Asya Levreği (Lates calcarifer) Yetiştiriciliği
  Abdullatif Ölçülü
 • Kanal (Amerikan) Kedi Balığı Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) Yetiştiriciliği
  Serdar Kilercioğlu
 • Avrupa Kedi Balığı (Yayın Balığı) Silurus glanis (Linnaeus, 1758) Yetiştiriciliği
  Serdar Kilercioğlu
 • Karabalık (Clarias gariepinus; Burchell, 1822) Yetiştiriciliği
  Erhan Erdoğan
 • Asya Kedi Balığı Pangasianadon hypophthalmus (Sauvage, 1878) Yetiştiriciliği
  Ilgın Özşahinoğlu

İndir

Yayınlanan

4 Eylül 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7275-63-7

Publication date (01)

2021