Ürogenital Sistem Acilleri

Yazarlar

Ali Kolusarı (ed)
Kerem Taken (ed)

Özet

.

Bölümler

 • Üst Üriner Sistemin Non-Travmatik Acilleri
  Murat Demir
 • Gebelikte Sık Görülen Ürolojik Problemler
  Mehmet Sevim, Kerem Taken
 • Hematüri
  Şeyhmuz Araz, Rahmi Aslan
 • Fournier Gangreni
  Ömer Faruk Koçak
 • Sepsis
  Hale Nur Can
 • Over Torsiyonu
  Onur Karaaslan
 • Ektopik Gebelik
  Deniz Dirik
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık
  Gökçe Naz Küçükbaş
 • Ürogenital Sistem Acillerinde Radyolojik Görüntüleme
  Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak
 • Böbrek ve Üreter Travmaları
  Rahmi Aslan
 • Mesane Travmaları
  Recep Eryılmaz
 • Üretra Travmaları
  Recep Eryılmaz
 • Akut Skrotum
  Kasım Ertaş
 • Penil Fraktür
  Kasım Ertaş
 • Priapizm
  Kasım Ertaş
 • Fimozis / Parafimozis
  Kasım Ertaş
 • Ürogenital Travmatik Acillerde Radyolojik Görüntüleme
  Ali Mahir Gündüz

İndir

Yayınlanan

16 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-850-5

Publication date (01)

2020