Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler

Yazarlar

Ali Murat Sedef (ed)
Berna Akkuş Yıldırım (ed)
Ayşe Kötek Sedef (ed)

Özet

.

Bölümler

 • Akciğer Kanserlerinde Görüntüleme Yöntemleri ve Evreleme
  Pelin Zeynep Bekin Sarıkaya
 • Akciğer Kanserinde Metabolik Evreleme
  Elife Akgün
 • Akciğer Kanseri Metastazlarında Ablatif Tedaviler
  Serhan Eren
 • Erken Evre Akciğer Kanserinde SBRT’nin Yeri
  Elnur Sahibov
 • Akciğer Kanseri Metastazlarında SBRT’nin Yeri
  Zeynep Almaç Güral
 • Akciğer Kanserlerinde Tedavi Sonrası Radyolojik Görüntüleme ve Yanıt Değerlendirme
  Seray Gizem Gür
 • Akciğer Kanserinde F-FDG PET-BT ile Tedavi Sonrası Metabolik Değerlendirme
  Esra Arslan
 • Hepatosellüler Karsinom Tanısında Radyolojik Yöntemlerin Kullanımı ve Evreleme
  İbrahim Halil Sever
 • Hepatosellüler Karsinom Tanısında Moleküler Görüntüleme Yöntemleri
  Göksel Alçın, Cihan Gündoğan
 • Hepatobiliyer Spesifik Kontrast Ajanlar
  Cemil Oktay
 • Lokalize Hastalık Yönetiminde Ablatif Tedaviler
  Seda Nida Karaküçük
 • Hepatoselüler Karsinomda Lokalize Hastalık Yönetiminde SBRT’nin Yeri
  Eda Erdiş
 • Hepatoselüler Karsinom Yönetiminde Güncel Küratif TARE Uygulamaları
  Özgül Ekmekçioğlu
 • Farklı Radyofarmasötikler ile Radyoembolizasyon Yöntemleri
  Emine Göknur Işık
 • Metastatik Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Transarteryel Kemoembolizasyon (TAKE)
  Hasan Bilen Onan, Umur Anıl Pehlivan
 • Hepatosellüler Karsinomda Tedaviye Yanıtın Radyolojik Takibi
  Aydın Aslan
 • Kolorektal Kanserlerde Görüntüleme Yöntemleri ve Evreleme
  Esra Soyer Güldoğan
 • Kolorektal Kanserlerin Evrelemesinde Moleküler Görüntülemenin Önemi
  Nazlı Pınar Karahan Şen
 • Kolorektal Kanserlerin Oligometastatik Karaciğer Tümörlerine Ablatif Yaklaşımlar
  İnci Kızıldağ Yırgın
 • Karaciğer Metastazında TARE Tedavisinde Güncel Durum
  Nazlı Pınar Karahan Şen
 • Karaciğer Metastazlarında Radyoterapinin Yeri
  Melek Akçay
 • Karaciğer Metastazlarında Kombine Lokal Ablasyon Tedavilerinin Kullanımı
  Ali Mahir Gündüz
 • Nöroendokrin Tümör Tanısında Galyum-68 PET-BT Görüntüleme
  Yurdagül Köse Kurt
 • Nöroendokrin Tümörlerde Güncel Tedavi Yaklaşımları
  Alev Çınar
 • Nöroendokrin Tümörlerde Lutesyum Tedavisi
  Kadir Alper Küçüker, İsa Burak Güney
 • Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisinde Lokal Ablatif Tedaviler
  Meltem Özdemir
 • Nöroendokrin Tümörlerde Profilaktik Kranial Radyoterapinin Yeri
  Şükran Eskici Öztep
 • Pankreas Kanserinde Radyolojik Yöntemler ve Evreleme
  Tuba Akdağ
 • Lokal Evre Pankreas Kanserinde Radyoterapi’nin Yeri
  Ahmet Küçük
 • Pankreas Kanserinde İrreversible Elektroporasyon (IRE) Tedavisinin Yeri
  Osman Dere
 • Kolanjiokarsinom Radyolojik Bulguları ve Özellikleri
  Özlem Güngör
 • Kolanjiyokarsinomda Girişimsel Tedaviler
  Sadık Server
 • Prostat Kanserinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
  Cansu Öztürk
 • Prostat Kanserinde Biyopsi Yöntemleri
  Adil Doğan
 • Prostat Kanserinde Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme ve PIRADS
  Bedriye Koyuncu Sökmen
 • Prostat Kanserinde Tanı ve Evrelemede Ga-68 PSMA PET-BT’nin Yeri ve Önemi
  Neşe Torun
 • Prostat Kanserinde Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedaviler
  Duygu Has Şimşek
 • Erken Evre Prostat Kanserinde Radyoterapi
  Mete Gündoğ
 • Prostat Kanserinde Kemik Metastazlarında Güncel Radyoterapi Yöntemleri
  Zedef Dağ
 • Mesane Kanserlerinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
  Rasime Pelin Kavak
 • Renal Karsinomlarda Radyolojik Görüntüleme
  Nurcan Ertan
 • Renal Kitlelerde Ablatif Tedaviler
  Seray Akçalar
 • Renal Kitlelerde Kriyoablasyon
  Devrim Ulaş Urut

İndir

Yayınlanan

16 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-948-9

Publication date (01)

2020