Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik Serüveni

Yazarlar

Dilar Diken Yücel

Özet

Türk sineması üzerine çalışmak özellikle yakın tarihe bakmak, şimdi ve geçmişin, eskinin buluşması, kucaklaşması anlamına
gelir. Bu sürprizlerle dolu süreçte farklı zamanlara, bakış açılarına ve ruhlara sahip pek çok kaynak, materyal, veri, filmler, görüntüler, söyleşi, anı ve dedikodular araştırmacının önüne yığılıverir. Karşılaşılan malzeme bazen sevinç ve şaşkınlık bazense
hayal kırıklıklarına neden olsa da heyecan vericidir. Türkiye’de, bu kadim ve verimli topraklar üzerinde sinema alanında çalışmak
dinamik, besleyici ve çalışan için bir o kadar da özdüşünümseldir. Filmlerin, toplumsalın belleğini kayıt altına alan, saklayan ve bugüne ulaştıran etkili bir dil, sanat formu olduğunu düşündüğümüzde ise elinizdeki çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Filmler yoluyla toplumsal olanı anlamak, anlamlandırmak ve tartışmak, bugünle ilişkiler kurmak daha da anlamlı hale gelir.

İndir

Yayınlanan

13 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-90-5

Publication date (01)

2021