İletişim Tekniklerinin Tarihi

Yazarlar

Sedat Cereci

Özet

Sesle başlayan iletişimin yolculuğu, yüzbinlerce yıl boyunca sayısız araç ve teknikle devam etmiştir. İnsanın temel ihtiyaçlarından
biri olan iletişim, ihtiyacı karşılamak üzere insanları araçlar ve teknikler geliştirmeye zorlamıştır. İlk iletişim aracı olan sesin düzenlemesiyle dil ortaya çıkmış, dil zaman içinde toplumların kültürüne göre evrilerek iletişimin en önemli tekniği olmuştur.

İndir

Yayınlanan

13 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-57-8

Publication date (01)

2021