Psikonöroimmünoloji

Yazarlar

Cüneyt Tamam (ed)

Özet

Birçok disiplini kapsayan bir alan olan psikonöroimmülojide (PNI) biyopsikososyal modeller sağlık ve hastalıkların anlaşılmasında giderek merkezi bir konu halini almıştır. Böyle bir anlayış kişiye yönelik ve sistemik tıbbın geliştirilmesi için daha doğru bir tanı
konulması ve daha iyi terapötiklerin eldesinde bize olanak sağlayacaktır.

Bölümler

 • Stres ve Sistemik Yangı: Sağlık ve Hastalıklarda Yin-Yang Dinamiği
  Cüneyt Tamam
 • Nöroimmün ve Mikrobiota Alanlarının Örtüşme Noktaları
  Yusuf Tamam
 • Psikonöroimmünoloji: Deney Boyutu
  Cüneyt Tamam
 • Ekolojik Bağlam ve İnsanlarda Varyasyon: Biyolojik Antropoloji İlkelerinin Psikonöroimmünolojiye Uygulanması
  Yusuf Tamam
 • Stres, Anksiyete ve Depresyonda Nöroimmün Dengesizlik ve Yin-Yang Dinamikleri
  Cüneyt Tamam
 • Travmatik Strese Direncin Artması: Kendini İyi Hissetmenin Koruyucu Rolünü Anlamak
  Yusuf Tamam
 • Körfez Savaşı Hastalıkları ile Birlikte İfade Edilen İmmün biyobelirteçlerin Tanı Değerinin Araştırılması
  Cüneyt Tamam
 • Kopma: Depresyonun Sürdürülmesinde Homeostatik Yönlendiricinin Rolü
  Yusuf Tamam
 • Kalp Yetmezliği Bulunan Erişkinlerde Depresyonun Nöroimmün İşlergeleri
  Cüneyt Tamam
 • Sistemik Hastalıklarla İlişkili Bağışıklık Değişikliği Bulunan Hastalarda Nöroimmün Biyolojik Yanıtlar Nasıl İzlenir
  Yusuf Tamam
 • Beyin-Bağışıklık Etkileşimlerinin Disseksiyonunda Kemogenetik ve Optogenetiğin Uygulanması
  Cüneyt Tamam
 • Psikonöroimmünoloji ve Doğal Katil Hücreler: Krom-Salıcı Tam-Kan Testi
  Yusuf Tamam
 • Psikonöroimmünoloji 2.0’de Fare Test Yöntemleri: Davranış Yanıtlarının Ölçülmesi
  Cüneyt Tamam
 • MRL Modeli: Otoimmünite-Beyin Etkileşimlerinin İncelenmesinde Değerli bir Araç
  Banu Tamam
 • Psikonöroimmünoloji Araştırmalarında PET Görüntüleme
  Banu Tamam
 • Psikonöroimmünoloji Araştırmalarında Aşılama Modeli: Yayın Tarama
  Yusuf Tamam
 • Mültipleks Alanda Aşı Yanıtlarının Ölçülmesi
  Cüneyt Tamam
 • Yontucuların Yontusu: Fetal Kolinerjik İşaretleşmenin Sistemler ve Hücre Ölçeğinde Etkisini İnceleme Yöntemleri
  Yusuf Tamam
 • Perinatal Psikonöroimmünoloji: Prenatal Stres ve Bunun Fetal ve Postnatal Beyin Gelişimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılma Protokolleri
  Cüneyt Tamam

İndir

Yayınlanan

12 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7795-25-8

Publication date (01)

2021