Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Yazarlar

Halil Kasap; Mülkiye Kasap; Osman Demirhan; Davut Alptekin; Ümit Lüleyap; Ayfer Pazarbaşı; A. İrfan Güzel

Özet

Canlıları her yönü ile inceleyen Biyoloji oldukça geniş kapsamlı bilimlerden biridir. Bu durum göz önüne alınarak kitap, özellikle insan ve hayvan sağlığı alanında önemi olan temel biyoloji konuları ile sınırlı tutulmuştur. Üniversitelerde, özellikle Biyolojik Bilimlere dayalı fakültelerde, verilen “Tıbbi Biyoloji ve Genetik” derslerinin içerikleri, fakültelere göre kısmen değişmekle birlikte son yıllarda birbirine çok yaklaşmıştır. Ders konuları canlının kökeni, çevre ile ilişkileri, moleküler hücre biyolojisi ve genetik konularında yoğunlaşan genel bir çerçeveye oturtulmuştur. Kitabın konu bölümleri de bu genel çerçeveye uygun olarak planlanmıştır. İlk 10 bölümde, canlının kökeni ve evrimi, çevre biyolojisi, hücresel organizasyon ve moleküler biyolojisi, hücrenin bölünüp çoğalması, üreme ve gelişme konularını içeren bilgiler verilmiştir. Kalan 14 bölümde ise bu temel tıbbi biyoloji konuları üzerine, çağımızın araştırmaya en açık alanı olan moleküler genetik, sitogenetik, prokaryot ve ökaryotlardaki kalıtım ilkeleri, genetik danışma, immünogenetik, onkogenetik, popülasyon genetiği ve evrimsel genetik konularına yer verilmiştir.

Yayınlanan

17 Ağustos 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-9354-38-7

Publication date (01)

2021