Pandemi Günlerinde İletişim

Özet

İnsanlık tarihi boyunca az sayıda olgu toplumları, kültürleri, iş yapış ve gündelik yaşam biçimlerini salgınların yarattığı biçimde şekillendirmiştir. Tarih boyunca yaşanan çeşitli salgınlar (veba, kolera, sarıhumma, grip, SARS, ebola, MERS) toplumları yok etmiş, savaşların sonuçlarını değiştirmiş, büyük göç dalgalarına sebep olmuş, ticaret yollarını değiştirmiş, gıda üretiminin azalmasıyla
birlikte kıtlıklara sebep olmuş, finansal krizlere yol açmış, ekolojik dengeyi değiştirmiş, büyük iş gücü kayıplarına sebep olurken işsizlik oranlarını da artırmış, halk sağlığı alanındaki yetersizlikleri ve eşitsizlikleri gözler önüne sermiştir. Tüm bu büyük değişimlerle birlikte salgın dönemlerinin yüksek belirsizliği panik ve kaygının hakim olduğu ortamlar yaratmış; bilim, bilgi, ve iletişim ihtiyacını en üst seviyelere taşımıştır.

Bölümler

 • Pandemi Sürecinde Yaşlı Ayrımcılığı ve Twitter: Klişeler, Önyargılar, Tutumlar
  Can Cengiz
 • Pandemi Krizinde Kamuoyunun Bilgi Arama ve Bilgiyi Değerlendirmesinde Hükümet İletişiminin Önemi: İletişimciler Üzerine Bir Nitel Araştırma
  Ebru Gökaliler, Özlem Alikılıç
 • Pandemi Döneminde Reklamcılık ve Maske Kullanımı Perspektifinden Yaratıcı Reklamcılık Uygulamaları
  Gülce Dölkeleş, Semih Kopuz
 • Halk Sağlığı Krizlerinde İletişim: COVID-19 Salgınına İlişkin Anlamın İnşasında Sağlık Bakanı
  Gülden Özkan
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Virüsün Mizahi Sunumu: İnternet Karikatürleri ve Capsler
  Gülşah Akto, Serkan Biçer
 • Pandemi Sürecinde Dijital Teknolojilerin Kullanımı: 65 Yaş Üstü Bireylerin Dijital Teknolojileri Kullanımları Üzerine Bir Araştırma
  Mehmet R. Yıldızgörür
 • COVID-19 Pandemisi Sürecinde Dijital Pazarlama: Sanal Market Uygulamaları Örneği
  Nural İmik Tanyıldızı, Tuba Altunbey
 • COVID-19 Salgını ve Reklam Endüstrisi: “Evde Kal” İletisi Üzerine Kurulu Reklamlara İlişkin Bir Çözümleme
  Seyhan Aksoy
 • Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: EBA Twitter Sayfası Üzerine Bir İnceleme
  Tülay Yazıcı

İndir

Yayınlanan

8 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-86-8

Publication date (01)

2021