Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Yazarlar

Eyüp Sabri Ercan; Hasan Kandemir; Meryem Özlem Kütük; Ali Güven Kılıçoğlu; Fatma Sibel Durak; Ümit Işık; İpek Perçinel Yazıcı; Öznur Bilaç; Kemal Utku Yazıcı; Gül Ünsel Bolat; Canem Kavurma; Fethiye Kılıçaslan

Özet

-

Bölümler

 • Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Psikiyatrisinin Tarihsel Gelişimi
  Arif Önder
 • Nörobilişsel Anatomi ve Gelişim
  Mustafa Küçükköse
 • Moleküler Genetik ve Psikiyatri
  Serdar Karatoprak
 • Gelişimsel Nörobiyokimya
  Gül Ünsel Bolat
 • Gelişimsel Nörofizyoloji
  Gül Ünsel Bolat
 • Gelişimsel Psikonöroimmunoloji
  Rahime Duygu Temeltürk
 • Gelişimsel Psikonöroendokrinoloji
  Rahime Duygu Temeltürk
 • Jean Piaget ve Öğrenme Kuramları
  Sabide Duygu Uygun
 • Freud ve Psikanaliz
  Tuğba Eseroğlu Söylemez
 • Ego Psikolojisi Kuramı
  Melek Hande Bulut Demir
 • Nesne İlişkileri Kuramı
  Sultan Basmacı Kandemir
 • Kendilik Psikolojisi Kuramı
  Sehra Aksu
 • Ayrılma Bireyleşme Kuramı
  Zeyneb Şan
 • Bağlanma Kuramı
  Pelin Dağ
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Psikiyatrik Bozukluklar
  Berkan Şahin
 • Aile Yaşam Döngüsü ve Ailenin Gelişimi
  Herdem Aslan Genç
 • Ebeveyn Tutumları ve Psikopatoloji Üzerine Etkileri
  Zehra Ece Soğucak
 • Farkındalıkla Ebeveynlik
  Bedia Sultan Önal
 • Bebek ve Küçük Çocuklarda Ruh Sağlığı Değerlendirmesi
  Pelin Ünal Varış
 • Bebek Ruh Sağlığında Koruyucu Girişimler
  Necati Uzun
 • Erken Dönem Anne-Bebek İlişkileri ve Psikopatoloji Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pınar Algedik, Ezgi Şen Demirdöğen
 • Okul Çağı Çocuklarının Ruh Sağlığı Değerlendirmesi
  İlknur Ucuz
 • Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığı Değerlendirilmesi
  Ömer Kardaş
 • Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Güncel Görüşme Teknikleri ve Ölçekler
  Gülsüm Yitik Tonkaz
 • Yavaş Bilişsel Tempo
  Burcu Kardaş
 • Entelektüel Yeti Yitimi (Zihinsel Engellilik)
  Ayşe Irmak Taşdemir
 • İletişim Bozuklukları
  Tuba Mutluer
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
  Meryem Özlem Kütük, Fethiye Kılıçaslan
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  Günay Budagova
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu
  Berna Polat Tüysüz
 • Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
  Hande Şirin
 • Tekrarlayıcı Hareket Bozukluğu
  Gamze Yapça Kaypaklı
 • Tik Bozuklukları
  Ayla Uzun Çiçek
 • Psikoz Riskinin Değerlendirilmesi ve Prodromal Psikoz
  Gonca Özyurt
 • Erken Başlangıçlı Şizofreni
  Ömer Faruk Tuncer, Ferhat Yaylacı
 • Çocukluk Çağı İki Uçlu (Bipolar) Bozukluğu
  Hicran Doğru
 • Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu
  Özge Gizli Çoban
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
  S. Burak Açıkel
 • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
  Burcu Gökalp Özcan
 • Selektif Mutizm
  Kemal Utku Yazıcı
 • Özgül Fobi
  Miray Çetinkaya
 • Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu)
  Yüksel Sümeyra Karagöz
 • Panik Bozukluk
  Hande Ayraler Taner
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  Fatma Turna
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  Yakup Doğan
 • Beden Algısı Bozukluğu
  Rukiye Çolak Sivri
 • Biriktiricilik Bozukluğu
  Nevzat Yılmaz
 • Trikotillomani
  Özlem Kahraman
 • Deri Yolma Bozukluğu
  Merve Aktaş Terzioğlu
 • Streptokok İle İlişkili Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar (PANDAS).
  Ender Atabay
 • Pediatrik Akut Başlangıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom
  Orçun Demir
 • Akut Stres Bozukluğu
  Ahmet Şenses
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  Ahmet Şenses
 • Uyum Bozukluğu
  Ebru Topçu
 • Dissosiyatif Bozukluk
  Gülen Güler Aksu
 • Somatik Belirti Bozukluğu
  Fırat Hamidi
 • Hastalık Kaygısı Bozukluğu
  Semiha Dursun
 • Konversiyon Bozukluğu
  Öznur Bilaç
 • Yapay Bozukluk
  Barış Güller
 • Bebek ve Küçük Çocuklarda Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  Canem Kavurma
 • Ergenlerde Yeme Bozuklukları
  Şafak Eray
 • Dışa Atım Bozuklukları
  İpek Perçinel Yazıcı
 • Uyku Uyanıklık Bozuklukları
  Serkan Karadeniz
 • Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama)
  Fatma Hülya Çakmak
 • Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu
  Halil Kara
 • Davranım Bozukluğu
  Ömer Başay
 • Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
  Onur Yüzügüldü
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu
  Ahmet Büber
 • Bağlanma Bozuklukları
  Hatice Ünver
 • Okul Reddi
  Seda Aybüke Sarı
 • İnternet Bağımlılığı & Teknolojik Bağımlılıklar
  Fatih Hilmi Çetin
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Adlî Psikiyatri Uygulamaları
  Çilem Bilginer
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar
  Bürge Kabukçu Başay
 • İmpulsivite ve Öfke
  Abdülbaki Artık
 • Kendine Zarar verme ve İntihar Davranışı
  Ümit Işık
 • Kronik Hastalıklara Yaklaşım
  Mahmut Zabit Kara
 • Çocuk Onkolojisinde Psikiyatrik Yaklaşımlar
  Zehra Koyuncu
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yaklaşımları
  Ayşegül Efe
 • Aşırı Kiloluluk ve Obezite
  Hakan Öğütlü
 • Ölümün Kıyısında Çocuk ve Aile
  Merve Günay Ay
 • Yas
  Merve Canlı
 • Cinsel İstismar
  Gizem Müjdecioğlu Demir
 • Fiziksel İstismar
  Merve Canlı
 • Duygusal İstismar ve İhmal
  Uğur Sarı
 • Boşanma ve Çocuk
  Rasiha Kandulu Olcay
 • Siber Zorbalık
  Ayşe Zeki
 • Akran Zorbalığı
  Elif Gökçe Ersoy Şimşek
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
  Binay Kayan Ocakoğlu
 • Sınav Kaygısı
  Perihan Çam Ray
 • Çocuk Psikiyatrisinde İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi
  Zehra Koyuncu
 • Koruyucu Aile ve Evlat Edinme
  Hatice Ünver
 • Görme ve İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
  Aslı Sürer Adanır
 • Özel Eğitim Uygulamaları
  Fevzi Tuna Ocakoğlu
 • Çocuk ve Göç (Çocuk Sığınmacılar)
  Zehra Topal
 • Ergen Gebeliği ve Riskleri
  Aslı Sürer Adanır
 • Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Kurum Bakımı
  Ayşegül Efe
 • Temel Psikofarmakolojik Kavramlar
  Canem Kavurma
 • Antipsikotikler
  Fevzi Tuna Ocakoğlu
 • Antidepresanlar
  Masum Öztürk
 • Anksiyolitik ve Sedatif-Hipnotikler
  Gülseren Taşkıran
 • Psikostimülanlar
  Gözde Ulaş
 • Duygudurum Düzenleyicileri
  Gülseren Taşkıran
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi
  Ali Bacanlı
 • Çocukluk Çağı Depresif Bozukluğunda Tedavi
  Harun Erdem
 • Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Tedavisi
  Semiha Cömertoğlu Arslan
 • Otizm Spektrum Bozukluklarında Uygulanan Tedaviler ve Etkinlikler
  Mehmet Akif Cansız
 • Tıbbi Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
  Merve Günay Ay
 • Psikodinamik Psikoterapiler
  Melek Hande Bulut Demir
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
  Mahmut Cem Tarakçıoğlu
 • Grup Psikoterapileri
  Özge Gizli Çoban
 • Aile Temelli Terapiler
  Bahadır Turan
 • Oyun Terapisi
  Esen Yıldırım Demirdöğen
 • Şema Terapi
  Hatice Polat
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
  Çiğdem Yektaş
 • Şefkat Odaklı Terapi (Compassion Focused Therapy-CFT)
  Senay Çelenay Özyaşar
 • EMDR
  Mehmet Karadağ
 • Çocuk ve Ergende Aktarım Odaklı Psikoterapi
  Ezgi Şen Demirdöğen, Mesut Yavuz
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yataklı Tedavi Uygulamaları
  Arif Önder
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Elektrokonvülsif Tedavinin Yeri
  Yetiş Işıldar
 • Telepsikiyatri
  Abdurrahman Cahid Örengül
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Diyet Uygulamaları ve Etkinlikleri
  Necati Uzun
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Halen Deney Aşamasındaki Tedavi Yöntemleri
  Onur Yüzügüldü
 • İlaçlara Bağlı Devinim Bozuklukları
  Müslüm Kul
 • Çocuk Ruh Sağlığında Etik
  Müslüm Kul
 • Çocuk Ergen Ruh Sağlığını Koruyucu ve Geliştirici Politikalar
  Hande Ayraler Taner

Yayınlanan

9 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-779-514-2

Publication date (01)

2020