KardiyoOnkoloji

Özet

Günümüzde kanser hastalığının tedavisi ile ilgili ilerlemeler kanser hastalarının yaşam sürelerini uzatmıştır.
Hastaların yaşam sürelerindeki uzama ile birlikte kanser tedavilerine bağlı komplikasyonların görülme sıklığı da
artmıştır. Yapılan tüm çalışmalar antikanser tedaviye bağlı en sık yan etkilerin kardiyovasküler sistem üzerinde olduğunu
göstermiştir. Aynı zamanda bu hastaların yaşam sürelerindeki uzama; yaş ile birlikte sıklığı artan kardiyovasküler hastalıkların
kanser görülme sıklığını da arttırmıştır. Diğer taraftan kanser tedavilerinin optimal şekilde gerçekleştirilebilmesi de bu hastaların kardiyovasküler sistem sağlıklarının devamı ile yakından ilişkilidir.

Bölümler

 • KardiyoOnkolojiye Genel Bakış
  Nurşen Keleş
 • Kemoterapiye Bağlı Gelişen Kardiyak Yan Etkilerden Korunma veya Hafifletilmesine Yönelik Klinik Yaklaşımlar ve Kardiyotoksisite Tedavisi
  Mesut Karataş
 • Kardiyoonkolojide Gelecek Hedefleri
  Kemal Emrecan Parsova
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Kardiyovasküler Komplikasyonlar ve Patofizyolojisi
  Mehmet Fatih Yılmaz
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Aritmilere Genel Yaklaşım
  İsmail Balaban
 • Kanser Hastalarında Taşiaritmiler
  Aysel Yağmur
 • Kanser Hastalarında Bradiaritmiler
  Serdar Demir
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Aritmilerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Erkan Kahraman
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Arteriyel Hipertansiyon
  Fatma Can
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Koroner Arter Hastalıkları
  Özkan Candan
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Koroner Arter Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Süleyman Barutçu
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Miyokard Fonksiyonlarında Bozulma ve Kalp Yetersizliği
  Aslan Erdoğan
 • Kanser Hastalarında İmmunoterapi ve Hedefe Yönelik Tedavilere Bağlı Miyokard Fonksiyonlarında Bozulma ve Kalp Yetmezliği
  Zübeyde Bayram
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Kalp Yetmezliğinde Tanısal Testler ve Yaklaşımlar
  Münevver Sarı
 • Kanser Tedavisinin Neden Olduğu Miyokard Fonksiyon Bozukluğu ve Kalp Yetmezliğinde Tedavi Prensipleri
  Selahattin Akyol
 • Kanser Tedavisi ve Kalp Kapak Hastalıkları
  Benay Özbay
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Arteriyel Tromboz
  Can Baba Arın
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Tromboembolik Hastalıklar
  Ezgi Çoban
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Tromboembolik Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Özge Güzelburç
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Periferik Vasküler Hastalıklar ve İnme
  Yusuf Sinan Aydın
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Periferik Vasküler Hastalıklar ve İnmede Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Ender Özgün Çakmak
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Pulmoner Hipertansiyonun Patofizyolojisi ve Klinik Tanısı
  Sena Sert Şekerci
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Aycan Esen Zencirci
 • Onkolojik Tedaviye Bağlı Diğer Kardiyovasküler Komplikasyonlar
  Mustafa Ağca
 • Özel Hasta Populasyonlarında Onkolojik Tedaviye Bağlı Kardiyovasküler Komplikasyonlar
  Lütfi Öcal
 • Onkoloji Hastalarına Kardiyovasküler Cerrahi Yaklaşımı
  Cevdet Uğur Koçoğulları, Uğur Kısa, Yiğit Köse
 • Onkolojik Hastalarda Koroner Arter Bypass Greft (KABG) Uygulanımı
  Uğur Kısa
 • Onkolojik Hastalarda Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
  Cevdet Uğur Koçoğulları
 • Onkolojik Hastalarda Konkomitan Cerrahi Uygulamaları
  Uğur Kısa
 • Onkolojik Hastalarda Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Takip
  Yiğit Köse

İndir

Yayınlanan

7 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-83-7

Publication date (01)

2021