Yeni Medya Çağında Suskunluk Sarmalı: Twitter Örneği

Yazarlar

Özet

Yeni Medya Çağı’nda Suskunluk Sarmalı Kuramı’nın yeniden keşfini ve değerlendirilmesini konu edinen çalışmada, sosyal
medyanın önde gelen uygulamalarından Twitter’da yer alan alternatif kimi hesapları ele almaktadır. Çalışmada yeni medya çağının
yaratmış olduğu en önemli interaktif iletişim platformu olan sosyal medyanın, insanların yalıtık bıraktığı kişisel yaşantılarını,
genel eğilimlerini ve düşüncelerini ne ölçüde etkin ve yeterli bir biçimde ifade ettiğinin ölçülmesi, verili durumun suskunluk sarmalı
kuramı merkeze alınarak değerlendirilmesi ele alınmaktadır.

İndir

Yayınlanan

7 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-88-2

Publication date (01)

2021