Acil Serviste Klinik Toksikoloji

Yazarlar

Arife Erdoğan (ed)
Aslı Şener (ed)

Özet

Acil Tıp çok kompleks, dinamik ve geniş bir uzmanlık alanıdır. Hastaları çok geniş spektrumda incelemek zorundadır. Zehirlenmeler de; tüm dünyada acil servislere sık başvuru nedenlerinden birisidir. Klinik toksikoloji; akut ve kronik
zehirlenmelerin önlenmesi, tanısı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisini içeren bir bilim dalıdır. Bunun için acil serviste klinik toksikoloji çok önemlidir. Zehirlenmelerde hızlı ve doğru tanı ile birlikte doğru tedavi uygulanması mortalite ve morbidite için önemlidir.

Bölümler

 • Zehirlenmelerde Hastane Öncesi Yaklaşımlar ve Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) İşleyişi
  Kerim Abatay
 • Zehirlenmelerde Toksikolojik Analiz İçin Örneklerin Alınma ve Saklanma Koşulları
  Ürke Selen Sağlam
 • Zehirlenmiş Hastaya Genel Yaklaşım
  Muhammet Hacımustafaoğlu
 • Toksidromlar
  Ali Halıcı, Emrah Arı
 • Zehirlenen Hastaya Yaklaşımda Dekontaminasyon Yöntemleri
  Duygu Ferek Emir
 • Zehirlenmelerde Tanı Yöntemleri
  Alpay Tuncar
 • Zehirlenen Hastada Görüntüleme Yöntemleri ve Zamanı
  Duygu Ferek Emir, Adnan Karadaş
 • Antidot Tedavileri
  Halil İbrahim Akdoğan
 • Zehirlenmelerde İntralipid Tedavi Yaklaşımı
  Halil Ölmez
 • Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Tedavi Yaklaşımları
  Gülsüm Çalışkan Günay
 • Zehirlenmelerde Mekanik Ventilasyon ve Yoğun Bakım İlkeleri
  İlker Kaçer
 • Salisilat Zehirlenmeleri
  Hüseyin Acar
 • Parasetamol (Asetaminofen) Zehirlenmeleri
  Abdullah Ercan
 • Non- Steroid Anti-İnflamatuar İlaç Zehirlenmeleri
  Yurdagül Çetin Şeker
 • Antibiyotik İlaç Zehirlenmeleri
  Giray Altunok
 • Antiviral İlaç Zehirlenmeleri
  Ahmet Çağlar
 • Antifungal İlaç Zehirlenmeleri
  Seray Türkmen
 • Lokal Anestezik İlaç Zehirlenmeleri
  Ertan Ararat
 • Beta Bloker Zehirlenmeleri
  Cüneyt Arıkan
 • Kalsiyum Kanal Blokörleri Zehirlenmeleri
  Abdurrahman Yılmaz
 • Kardiyak Glikozid Zehirlenmeleri
  Sinan Görgülü
 • Antidepresan İlaç Zehirlenmeleri
  İfran Basmacı
 • Antikonvülzan İlaç Zehirlenmeleri
  Semih Eriten
 • Kokain: Akut Zehirlenme
  Ejder Saylav Bora
 • Sempatomimetik İlaç Zehirlenmeleri
  Semih Eriten
 • Sokak İlaçları
  Berkant Öztürk
 • Tipik/Atipik Antipsikotik İlaç Zehirlenmeleri
  Akif Yarkaç
 • Kanabinoid Zehirlenmeleri
  Sema Öztürk
 • Sedatif ve Hipnotik İlaç Zehirlenmeleri
  Cansu Doğan
 • Opioid Zehirlenmeleri
  Mustafa Uğur Göktaş, İlker Eski
 • Alkol Zehirlenmeleri
  Yaşar Çatal
 • Warfarin/Yeni Nesil Oral Antikoagülan ve K-Vitamini Zehirlenmeleri
  Hakan Güner
 • Vitamin İlaçları ve Bitkisel Ürün Zehirlenmeleri
  Eşref Genç
 • Metal ve Metaloid Zehirlenmeleri
  Nezih Kavak
 • Pestisid, İnsektisid ve Herbisidler
  Fethi Ahmet Atılgan
 • Karbon Monoksit, Çakmak Gazı ve Diğer İnhaler Gaz Zehirlenmeleri
  Fatma Nihal Özmen
 • Mantar Zehirlenmeleri
  Sinan Yıldırım
 • Antidiyabetik İlaçlarla Zehirlenmeler
  Salih Kocaoğlu
 • Tiroid ve Antitiroid İlaçlarla Zehirlenmeler
  Salih Kocaoğlu
 • Kolşisin Zehirlenmesi
  Salih Kocaoğlu

İndir

Yayınlanan

6 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-47-9

Publication date (01)

2021