Ekstremitelerin Tuzak ve Kompresyon Mononöropatileri

Yazarlar

İlker Öztürk (ed)

Özet

Ekstremitelerin tuzak ve kompresyon mononöropatileri sık görülen nöropatilerdir. Tuzak ve kompresyon nöropatilerinde ekstremitelerin fonksiyonu etkilenmekte ve hastaların günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanabilmektedir. Uygun tedavi ile özürlülüğün önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle tuzak nöropatilerin tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir. Bu kitabın ekstremitelerin tuzak ve kompresyon mononöropatilerinin tanı ve tedavisinde hekimlere yol gösterici önemli bir kaynak olacağını düşünmekteyiz.

Bölümler

 • Ekstremitelerin Tuzak - Kompresyon Mononöropatilerine Yaklaşım
  Zülfikar Arlıer
 • Periferik Sinirler ve Ekstremitelerin Tuzak - Kompresyon Mononöropatilerinin Patofizyolojisi
  Halit Fidancı
 • Ekstremitelerin Tuzak - Kompresyon Mononöropatilerinde Tanı Testleri
  Şencan Buturak
 • Karpal Tünel Sendromu
  Aygül Tantik Pak
 • Karpal Tünel Sendromu Dışında Median Sinirin Tuzak - Kompresyon Nöropatileri
  Aygül Tantik Pak
 • Dirsekte Ulnar Nöropati
  Halit Fidancı
 • Dirsekte Ulnar Nöropati Dışında Ulnar Sinirin Tuzak - Kompresyon Nöropatileri
  İlker Öztürk
 • Radial Sinirin Tuzak – Kompresyon Nöropatileri
  Miray Erdem
 • Supraskapular, Aksiller, Muskulokutanöz ve Uzun Torasik Sinirlerin Tuzak – Kompresyon Nöropatileri
  Metin Balduz
 • Peroneal Sinirin Tuzak – Kompresyon Nöropatileri.
  İlker Öztürk
 • Siyatik, Gluteal ve Posterior Femoral Kutanöz Sinirlerin Tuzak - Kompresyon Nöropatilerİ
  Ahmet Candan Köylüoğlu
 • Femoral ve Obturator Sinirlerin Tuzak - Kompresyon Nöropatileri
  Ahmet Candan Köylüoğlu
 • Meraljia Parestetika
  Derya Taktakoğlu
 • Posterior Tibial ve Sural Sinirlerin Tuzak – Kompresyon Nöropatileri
  Derya Taktakoğlu
 • Üst Ekstremitelerin Tuzak – Kompresyon Mononöropatilerinde Tedavi
  Sıdıka Büyükvural Şen
 • Alt Ekstremitelerin Tuzak – Kompresyon Mononöropatilerinde Tedavi
  Sıdıka Büyükvural Şen
 • Ekstremitelerin Tuzak – Kompresyon Mononöropati Olguları
  Şencan Buturak, Mehmet Yıldız
 • Sorular
  Halit Fidancı, İlker Öztürk, Gülçin Ortaç

Yayınlanan

5 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-7795-12-8

Publication date (01)

2021