Mervânî Vezirleri

Yazarlar

Arafat Yaz

Özet

Orta Çağ kaynaklarında Mervânîler hakkında birçok bilgi bulmak mümkündür. Mervânî hükümdarlarının biyografileri ve onlar ilgili olaylar meşhur İslâm tarihçileri tarafından ele alınmıştır. Bu nedenle yakın tarihte bu konu hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Biz de Mervânî vezirlerini inceleyerek bu çalışmaları bir adım öteye taşımaya çalıştık. Mervânîler bir asra yakın bir süre bugünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve civarında hükmetmişlerdir. Bu dönem içerisinde hakim oldukları coğrafyaya büyük katkıları olmuştur. Özellikle başkentleri olan Meyyâfârikîn (Silvan) ve bir başka önemli kentleri olan Âmid’de (Diyarbakır) kurdukları medeniyetin izleri hâlâmüşahede edilmektedir. Mervânîler zamanında bölgenin elde ettği ekonomik refah ve yürütülen ilmi çalışmalar dikkat çekmektedir. Hükümdarlar, barışçıl ilişkiler takip ederek ülkelerini savaşın getirdiği yıkım ve tahribattan uzak tutmaya çalışmışlardır. İzledikleri bu siyaset ülkede ticaretin gelişmesini sağlamış ve ilmi faaliyetlerin önünü açmıştır. Talebeler, İslâm dünyasının birçok yerinden eğitim almak için Mervânî ülkesine gelmişlerdir. Bu da Mervânî şehirlerinin ilim yuvasına dönüşmesini sağlamış ve burada birçok eser telif edilmesine imkan tanımıştır. Ülkedeki istikrar ve emniyet ortamı sayesinde Mervânî ekonomisi canlanmış, ve Mervânî hükümdarları bir imar reformu gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma esnasında katkıları sebebiyle Dr. Sıddık Ünalan ve Nusret Taş’a teşekkür ederim.

İndir

Gelecek

28 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-606-8

Publication date (01)

2019