Acil Serviste Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Yazarlar

Özet

Çok Değerli Meslektaşlarımız,
“Acil Serviste Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi: Tanı-Tedavi Yöntemleri ve Acil Servis Cerrahi
Müdahaleleri” kitabını sizler ile buluşturmaktan çok büyük bir sevinç duyuyoruz. İki önemli ve kardeş
sayılabilecek branşın acil müdahale gerektiren patolojileri bu kitapta ele alınmıştır. Kitabın her iki uzmanlık
alanında da bir başvuru kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Kitabımızdaki bölümler alanında
uzman meslektaşlarımız tarafından son bilgiler ışığında titizlikle hazırlanmıştır.
Bu kitabın güzel ülkemizin her bir yerinde çalışmakta olan Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
uzmanı meslektaşlarımıza, her iki uzmanlık alanında eğitim görmekte olan asistan arkadaşlarımıza ve
geleceğin hekimleri çok değerli tıp fakültesi öğrencilerimize ve bu konuya ilgi duyanlara yararlı olmasını
dileriz.
Kitabın hazırlanması sırasındaki özverili çalışmaları için tüm yazar arkadaşlarımıza ve kusursuz çalışmaları
nedeniyle Akademisyen Yayınevi’ne teşekkür ederiz.

Bölümler

 • Acil Serviste Akciğer Grafisi Değerlendirilmesi
  Rana Beyoğlu
 • Acil Serviste Toraks Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirilmesi
  Rana Beyoğlu
 • Pnömoniler
  Tuğba Naziroğlu
 • Acil Serviste Astım Alevlenmesi: Yaklaşım ve Yönetim
  Kurtuluş Aksu, Funda Aksu
 • KOAH Atak
  Yusuf Taha Güllü
 • Pulmoner Emboli
  Özge Şafak Koşan
 • Anaflaksi
  Ezgi Gürel Akan
 • Diffüz Alveolar Hemoraji
  Havva Yeşildağlı
 • Kardiyojenik Pulmoner Ödem
  Oral Menteş
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi
  Meriç Ünver
 • Boğulma
  Nurdan Yıldız
 • Vurgun
  Tuğba Çiçek
 • Akut Dağ Hastalığı ve Pulmoner Ödem
  Çakırhava Menteş
 • Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS)
  Murat Yıldız
 • Onkolojik Aciller
  Fatma Canbay
 • Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
  Deniz Çelik
 • Pnömotoraks
  Ebru Sayılır Güven
 • Hemotoraks
  Barış Hekimoğlu
 • Plevral Efüzyon
  Mehmet Çetin
 • Ampiyem
  Merve Şengül İnan
 • Pnömomediyastinum
  Mehmet Furkan Şahin
 • Mediastinitler
  Kubilay İnan
 • Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı
  Zeynep Cesur
 • Masif Hemoptizi
  Muhammet Ali Beyoğlu
 • Penetran Göğüs Travması
  Mehmet Ali Eryazğan
 • Künt Toraks Yaralanmaları
  Deniz Kaygusuz Tikici
 • Yabancı Cisim Aspirasyonu
  İlteriş Türk
 • Yabancı Cisim Yutulması
  Emre Yılmaz
 • Koroziv Madde İçimi
  İsmail Özler
 • Trakea Darlığı
  Suphi Aydın
 • Toraks Anatomisi
  Ebru Sayılır Güven
 • Torasentez
  Büşra Özdemir
 • Kateter Torakostomi
  Hakan Nomenoğlu
 • Tüp Torakostomi
  Kadir Baturhan Çiflik
 • Trakeotomi
  Gülşen Yılmaz
 • Acil Servis Torakotomisi
  Muhammet Ali Beyoğlu
 • Acil Serviste Arter Kan Gazı Analizi ve Yorumlanması
  Deniz Çelik

İndir

Yayınlanan

5 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7795-03-6

Publication date (01)

2020