Plastik Sanatlar Alanında Seramik ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 2

Yazarlar

Erhan Akça (ed)
Hülya Ak (ed)

Özet

Çağdaş Seramik Sanatında Kullanılan Astar Dekorları ve Uygulama Yöntemleri

Ferda TAZEOĞLU FİLİZ

Seramik Sanatında Doğanın Taklidine Dayalı

Güncel Dekor Uygulamaları

Fidan TONZA HELVACIKARA

Seramik Sanatı ve Bugünkü Konumu

Nurettin GÜLAÇTI

Seramik Sanatında Tema - Konu Üzerine Bir İnceleme

Nagihan GÜMÜŞ AKMAN

Türk Seramik Sanatı: Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın Köklü Mirası ve Etkisi

Dilek KUYRUKCU

 “Yeni Brütalist” Heykel Pratiklerinde Seramik Kullanımı

Şeyma Müge İBA

Toplumsal Gerçekçilik İçerisinde Cihat Burak ve El Ense Çekenler

Ali USLU

17-18.YY. Porselen Fabrikalarının İşaret (Mühür) Benzerlikleri: Almanya, Fransa ve İngiltere Örneği

Gamze GÖRGÜNAY

Mozaiğe Seramik ve Camın Katılımı: Adıyaman Mozaikleri Üzerine Bir İnceleme

Yaprak TANRIVERDİ

Basınçlı Döküm Sistemi

Yunis YILMAZER

Yüksek Dereceli Odun Yakıtlı Fırınlarda Kül Sırının Dönüştürücü Etkisi ve Fırınlama Aşamaları

Bahadır Cem ERDEM

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

19 Mart 2024

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: pdf

pdf

ISBN-13 (15)

978-625-399-751-9

Publication date (01)

2024