Plastik Sanatlar Alanında Seramik ve Cam Üzerine Yaklaşımlar 1

Yazarlar

Ümit Parsıl (ed)
Öznur Yıldırım (ed)

Özet

Günümüz Modern Mimari Yapılarda Seramik Panoların Estetik Rolü’nün Günümüz Sanatçı

Eserleri ile Değerlendirilmesi

Burhan YALÇIN

Türk Mimarisindeki Kadın ve Doğa İlişkili Figürlere Türk Seramik Sanatında Kişisel Yaklaşımlar

Ferda Meltem ULUDAG

Seramik Pişirim Teknikleri

Derya ÇEVİK

Deniz ÇELİKER

Sagar Pişirim Tekniği ve Alüminyum Folyo Kullanımı

Emel BOZKURT

Nina Hole’ın Ateş Heykellerinden (Fırın Heykeller) “Anıtsal H” Yapıtının Mekanla İlişkisinin İncelenmesi

Şule KARACALAR

Seramik ve Çini Bünye Üzerine Uygulanan Gravür Tekniği ve UV Dijital Baskı Teknolojisi ile Tasarım Uygulama Modeli

Funda ERKÖYLÜ

Seramik Yüzeylerde Sünger Baskı Yöntemi

Selim ÇINAR

Çağdaş Sanatta Porselen Litofanlar Ilona Romule ve Rae Stern Örneği

Emre CAN

Cam ve Seramik Etkileşiminin Bir Yansıması: Mustafa Ağatekin’in “Cam İçi Seramik” Çalışmaları

Serap BEDEL ÖZEK

12-13. Yy. İran Selçuklu Dönemi Fritware Seramiklerinde Uygulanan Dekor Yöntemleri

Tuba MARMARA

Seramik Hammaddeleri

Erhan AKÇA

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

19 Mart 2024

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: pdf

pdf

ISBN-13 (15)

978-625-399-750-2

Publication date (01)

2024