Belgeleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı Anlamak İlk Sosyopsikolojik Tarihi Araştırma

Özet

Bu eserde cumhuriyet tarihimizin en mühim dönemlerinde kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası, psikolojinin bilişsel
sosyolojinin kültürel süreçlerinden yararlanılarak tarihî olarak incelenmiş olup alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Bu çalışmayla görülmüştür ki tarihî araştırmalarda sosyoloji ve psikolojinin kullanımı insanın davranışını ve davranışın tarihe
etkisini anlamamızda büyük bir katkı sağlamaktadır. Bundan ötürü bu süreci tarihî araştırmalarda başvurulacak bir yol, yöntem
olarak görmek doğru olacaktır. Bu yöntemin ismi ise “ Sosyopsikolojik Tarihî İnceleme” olmalıdır.

İndir

Gelecek

22 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-74-2

Publication date (01)

2021