Kalp Yetersizliğinde Pratik Bilgiler

Özet

Kalp yetersizliği, insan yaşam ömrünün uzaması, kullanılan ilaç ve ilaç dışı tedaviler ve ilerleyen tetkik ve tanı yöntemleri nedeniyle klinik hayatımızda karşımıza daha fazla çıkmaktadır. Bu kitapta kalp yetersizliği tanısını, başka hastalıklar ile ilişkisini, tedavisinde kullanılan ilaç, cihaz ve cerrahi yöntemleri pratik bilgiler de sunarak anlatmaya çalıştık. Kardiyoloji, İç Hastalıkları ve Aile Hekimliği uzmanları başta olmak üzere kalp yetersizliği ile ilgilenen tüm hekim arkadaşların ilgiyle okuyacaklarını düşünmekteyiz.
Bu sebeple son yayın ve kılavuzlar ışığında kalp yetersizliği ile ilişkili güncel verileri içeren “Kalp Yetersizliğinde Pratik Bilgiler” isimli kitabımızı siz okuyucularımıza kazandırmaktan gurur duyuyoruz.
Kalp yetersizliği ile ilgilenen hekim arkadaşlarımıza faydalı olacağını umduğumuz kitabın bölümlerin yazılmasında emeği geçen tüm değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bölümler

 • Kalp Yetersizliği Tarihçe Ve Tanımı
  Kadriye Gayretli Yayla
 • Kalp Yetersizliği Epidemiyolojisi
  Azmi Eyiol
 • Kalp Yetersizliği Tanısı
  İdris Buğra Çerik
 • Anjiyotensin Dönüştürücü Enzimi İnhibitörleri (ACEI)
  Hüseyin Ören
 • Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB)
  Hüseyin Ören
 • Beta Blokörler
  Mehmet Akif Erdöl
 • Mineralokortikoid Reseptör Antagonistleri (MRA)
  Koray Demirtaş
 • İvabradin
  Sefa Gül
 • ARNI (Anjiyotensin Reseptör–Neprilisin İnhibitörü)
  Kadriye Gayretli Yayla
 • Diüretikler
  Cengiz Şabanoğlu
 • Digoksin
  Anıl Tanki
 • Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar
  Uğur Arslan, Mustafa Yenerçağ
 • Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Antidiyabetik İlaçlar
  Özge Çakmak Karaaslan
 • Direkt Vazodilatörler Ve İnotropik Ajanlar
  Gökhan Gökalp
 • İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörler (ICD)
  Azmi Eyiol
 • Kalp Yetersizliğinde Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)
  Metin Çoksevim
 • Otonom Sinir Sistemini Etkileyen Cihaz Ve Diğer Yöntemler
  Ali Bağcı
 • Kardiyak Kontraktilite Modülatörleri
  Koray Demirtaş
 • Mitral Yetersizlikte Cerrahi Dışı Tedavi
  Ahmet Göktuğ Ertem
 • Triküspit Yetersizlikte Cerrahi Dışı Tedavi
  Mehmet Erdoğan
 • Kalp Yetersizliğinde Atriyal Fibrilasyon
  Cem Çöteli
 • Kalp Yetersizliğinde Ventriküler Taşilardiler
  Ayhan Coşgun
 • Kalp Yetersizliğinde Bradıkardi
  Murat Oğuz Özilhan
 • Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yeterisliğinde Tedavi
  Murat Akçay
 • Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)
  Sefa Ünal
 • Sol Ventriküler Destek Cihazı (LVAD)
  Mehmet Karahan
 • Kalp Transplantasyonu
  Elif İlkay Yüce
 • Kalp Yetersizliği Ve Endokrinolojik Hastalıklar
  Çağlar Keskin
 • Kalp Yetersizliği Ve Onkoloji
  Gül Sema Yıldıran Keskin
 • Kalp Yetersizliği Ve Böbrek
  Gülsüm Gamze Ünal
 • Kalp Yetersizliği Ve Romatolojik Hastalıklar
  Müçteba Enes Yayla, Emine Nur Sunar Yayla
 • Çocuklarda Kalp Yetersizliği
  Şeyma Ertem
 • Kalp Yetersizliğinde Genetik
  Mevlut Serdar Kuyumcu
 • Kalp Yetersizliğinde Diyet
  Aliye Kuyumcu

İndir

Gelecek

20 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-710-632-0

Publication date (01)

2020