Anadolu’da Kadin Hastaliklari ve Doğum Tarihi

Yazarlar

Oya Ögenler

Özet

Bu kitap iki yıl boyunca tez çalışması amacıyla sürdülen bir çabanın ürünüdür. Tez olarak “Soranus’dan Sabuncuoğlu’na Anadolu’da Kadın hastalıkları ve Doğum Hekimliği” başlığı ile basılmıştır. Kaynakları açısından literatürün çoğuna İlter Uzel’in ve Selim Kadıoğlu’nun özel kütüphanelerinden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı kütüphanesinden; minyatürlere ve resimlere ise İlter Uzel’in özel koleksiyonundan yararlanarak ulaşabildim.

Bu kitapta antikçağdan 15 yüzyıl sonuna kadar Anadolu’da kadın hastalıkları ve doğumla ilgili bilgiler irdelenmiş, Soranus ve Sabuncuoğlu başlıca kaynak olarak değerlendirilmiştir. İrdelenen kitaplar arasında karşılaştırma yapılarak elde edilen veriler ışığında kadın hastalıkları ve doğumla ilgili tedavilere, kullanılan yöntemlere ve bulgulara yer verilmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum hekimliğinin mesleki ayrıntılarını araştırmanın yanı sıra bulunduğu alanın nasıl bir evrimleşme süreci gösterdiği eleştirel bir bakışla incelenmiştir.

İndir

Gelecek

18 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-9354-16-5

Publication date (01)

2016