Branşlara Yönelik Eğitsel Oyunlar

Yazarlar

Erol Doğan

Özet

Eğitsel oyun, bireyi fiziksel ve psikolojik olarak dinlendiren, eğiten oyunlara verilen genel bir addır.Beden Eğitimi derslerin başlangıç veya bitimine yakın bölümünü teşkil eden eğitsel oyunlar, o gün verilecek dersin en iyi şekilde kavratılmasın! ve zevkle bitirilmesini sağlar. Bunların yanında oyun kurallarının bireylere daha önceden bildirilmesi ve tam anlamıyla uygulanması sonucunda, kurallara uyma, arkadaşlık, dürüstlük ve sorumluluk duygusunu aşılar. Kitapta yazılan oyunlar size yabancı gelmeyebilir, çünkü oyunlann çoğu birbirine benzerlik gösterir. Ülkemizde yapılmış olan eğitsel oyun yayınlan, diğer yayınlara göre oldukça azdır. Bir eğitimci spor adamı olarak, bu eksikliği kapatmak için, küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalıştım.
Bu kitap hazırlanırken dikkat edilen husus. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda verilen branş derslerine yönelik bir eğitsel oyun rehberi niteliğinde olmasıdır.

İndir

Gelecek

18 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-408-8

Publication date (01)

2019