Yoğun Bakımda Klinik Yaklaşımlar

Yazarlar

Bülent Hanedan (ed)

Özet

Tıp fakültesinde geçirdiğimiz öğrencilik ve asistanlık yıllarımız süresince hastalıklar dünyasında çözümler, bilinmezlikler ve bazen de çaresizlik içerisinde kendimizi buluruz. Sarı sayfalı kitaplar ve hocalarımızın deneyimleri yetişip tutar ellerimizden. Geçen zorlu eğitim yıllarının sonunda, kozasından çıkıp ışığa koşan kelebekler gibi, hastası için en doğruyu en iyiyi arayan hekimlere dönüşürüz. Güncel bilgilerin ışığında hazırlamaya çalıştığımız ‘Yoğun Bakımda Klinik Yaklaşımlar’ adlı kitabımızın da biz hekimlere çalışmalarımızda yardımcı olması ve yolumuzu aydınlatması temennisi ile.

Bölümler

 • Mekanik Ventilasyon
  Ahmet Emin Sönmez
 • Yoğun Bakımda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
  Muhammed Emin Zora
 • Mekanik Ventilasyon Başlama ve Sonlandırma
  Mehmet Celal Öztürk
 • Ventilatör İlişkili Akciğer Hasarı
  Ömür İlban
 • Ventilatör İlişkili Pnömonİ
  Ayşegül İlban
 • Yoğun Bakımda Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
  Halime Özkan Özdemir
 • Hemodinamik Monitorizasyon
  Osman Mücahit Tosun
 • Arteriyel Kan Gazı Değerlendirmesi
  Mehmet Nurullah Arıkan
 • Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS-ASSS
  Ahmet Hilmi Günüç, Bedia Mine Hanedan
 • Pulmoner Embolizm
  Mehmet Mermer
 • Yoğun Bakımda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Yaklaşım
  Aşina Pınar, H. Ulaş Pınar
 • Yoğun Bakımda Obezitenin Solunumsal Takibi
  Yusuf Yümer
 • Yoğun Bakımda Enfeksiyonların Önlenmesi
  Halit Çobanoğlu
 • Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
  Ayşegül İlban
 • Yoğun Bakımda Antibiyotik Kullanımı
  Ennur Habipoğlu
 • Sepsis Ve Yönetimi
  Mehmet Ali Baş
 • İnotropik ve Vazopressör Ajanlar
  Sami Uyar
 • Vazodilatör ve Antihipertansif İlaçlar
  Mahmut Sami Tutar
 • Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım
  Serdal Bozdoğan
 • Kafa Travmalı Hastaya Yoğun Bakım Yaklaşımı
  Ali Özgül Saltalı
 • İntrakranyal Basınç Artışı
  Şaziye Melike Işık
 • Spinal Travmalı Hastaya Yaklaşım
  Sadettin Çiftçi
 • Yoğun Bakımda Toraks Travmalı Hastaya Yaklaşım
  Atilla Can
 • Yoğun Bakımda Abdominal Travmalara Yaklaşım
  Emet Ebru Ateş
 • Yoğun Bakımda Kardiyak Aritmiler ve Medikal Tedavisi
  Muhammet Salih Ateş
 • Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarı
  Hazen Sarıtaş
 • Preeklampsi Ve Eklampsiye Yaklaşım
  Dilek Tutar
 • Status Epileptikus
  Meltem Karacan Gölen
 • Yoğun Bakımda Deliryum ve Tedavisi
  Şenay Yıldız Bozdoğan
 • Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi
  Bülent Hanedan, Hasan Nabi Ündar
 • Vücut Isı Dengesi Bozuklukları
  Mustafa Büyükcavlak
 • Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Karşılaşılan Göz Problemleri ve Yönetimi
  Enes Uyar
 • Stres İlişkili Mukozal Hastalıklar
  Ömür İlban
 • Yoğun Bakımda Nutrisyon
  Fatma Akın
 • Beyin Ölümü
  Cihat Özgüncü
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Ultrasonografi Kullanımı
  Bekir Turgut

İndir

Yayınlanan

3 Nisan 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7354-10-3

Publication date (01)

2021