Coğrafya Araştırmaları

Yazarlar

Abdullah Balcıoğulları (ed)

Özet

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 1000 kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tamamlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

Bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri sayılan kitaplar, bilgi kayıt ortamı olarak yüzlerce yılın tanıklarıdır. Matbaanın icadıyla varoluşunu sağlam temellere oturtan kitabın geleceği, her ne kadar yeni buluşların yörüngesine taşınmış olsa da, daha uzun süre hayatımızda yer edineceği muhakkaktır.

Akademisyen Yayınevi, kendi adını taşıyan “Bilimsel Araştırmalar Kitabı” serisiyle Türkçe ve İngilizce olarak, uluslararası nitelik ve nicelikte, kitap yayımlama sürecini başlatmış bulunmaktadır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında gerçekleşecek olan yayımlama süreci, tematik alt başlıklarla devam edecektir. Bu süreci destekleyen tüm hocalarımıza ve arka planda yer alan herkese teşekkür borçluyuz.

Bölümler

 • Tuz Gölü-Konya Kapalı Havzaları’nda Ortalama Sıcaklık, Yağış ve Akım Veri̇leri̇ni̇n Trend Analizi
  Sevda Coşkun
 • Gümüşhane İli̇ Coğrafyası ve 2000 Yılı ve Sonrası Yaşanan Afet Olayları
  Gülseren Günaydın, Uğur Saruhan, Hatice Oğuzhan
 • Tari̇hi Çağlardan Cumhuri̇yet Dönemi̇ne Kadar Pütürge İlçe (Malatya) Yerleşmesi
  Bülent Güner
 • Boğaziçi Kültürel Coğrafyasında Yalılar
  Elif Kahya
 • Rekabet Gücünde Coğrafyanın Etki̇si̇: Edremi̇t Yöresi
  Suna Doğaner

İndir

Gelecek

17 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-605-258-903-8

Publication date (01)

2020