Tarımsal Sürdürülebilirlikte Yeni Yaklaşımlar

Yazarlar

Şefik Tüfenkci (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Geri Dönüştürülmüş Atık Suyun Sulamada Kullanımı: Avantaj & Dezavantajları
  Şefik Tüfenkci
 • Toprak Mikroorganizmalarının Bitki Büyümesinin İyileştirilmesinde ve Ekosistemin Sürdürülebilirliğindeki Rolleri
  Younes Rezaee Danesh
 • Kümeslerde Amonyak Emisyonunu Önleme Yöntemleri ve Yenilikçi Uygulamalar
  Serkan Yazarel, Ünal Şirin, Sedat Karaman
 • Bitkilerin Beslenmesini İyileştirmek için Biyoteknolojik Yaklaşımlar ve Sulama Sistemlerinin Entegrasyonu
  M. Alp Furan, Gülistan Genli
 • Epigenetik Yaklaşımlar ve Tarımda Önemi
  Mürşide Hatipoğlu, Çeknas Erdinç
 • Tarımsal Atıkların Anaerobik Birlikte Çürütme Alternatifleri
  Fatih Şevki Erkuş
 • Endüstri 5.0 Devriminin Hayvancılıktaki 5.0’a Yansımaları
  Hasan Çelikyürek, Burak Egemen Çelikyürek
 • Küresel Isınma ile Birlikte Bağ Sulama Kısıtlarının Olumsuz Etkilerinin Önlenmesi
  Cüneyt Uyak
 • İklim Değişikliği Sürecinde Koyun Ağıllarının Sürdürülebilir Planlanması ve Projelendirilmesi
  Ünal Şirin
 • Tarımsal Biyogaz Tesislerinde Sera Gazı Emisyonları
  Fatih Şevki Erkuş, Koray Tuncay

İndir

Gelecek

14 November 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-450-1

Publication date (01)

2023