Güncel Kardiyoloji Pratiği

Yazarlar

Betül Banu Karasu (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Supraventriküler Taşikardiler
  Muammer Karakayalı
 • Atriyal Flutter
  Timor Omar
 • Atrial Fibrilasyon ve İnme
  Murat Can Kapucu, Zafer Küçüksu
 • Ventriküler Taşikardi ve Fibrilasyon
  Fethullah Kayan
 • Stable Anjina Pektoris ve Tedavisi
  Haşim Tüner
 • ST Yükselmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsüne Yaklaşım
  Furkan Yetmiş
 • ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü ve Tedavisi
  Enes Alıç
 • Miyokardial İnfarktüs Dışı Troponin Yüksekliği Nedenleri
  Ferhat Coşkun
 • Koroner Mikrodolaşım
  Şahbender Koç
 • Aort Diseksiyonu
  Ömer Tepe
 • Pulmoner Emboli
  Ferit Böyük
 • Perikardiyal Efüzyon
  Şahbender Koç
 • Kardiyak Tamponat
  Emrah Küçük
 • Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği
  Gökhan Coşkun
 • Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği
  Behice Hande Şişman Uzunoğlan, Sezgin Uzunoğlan
 • Hipertrofik Kardiyomiyopati
  Ensar Ekşi
 • Non-Kompaksiyon Kardiyomiyopati
  Yunus Emre Özbebek
 • Diyabetik Kardiyomiyopati
  Betül Banu Karasu
 • Mitral Darlığı ve Ekokardiyografi
  Cemalettin Yılmaz
 • Aort Yetersizliği ve Ekokardiyografi
  Zeynep Ulutaş
 • Aort Darlığı ve Ekokardiyografi
  Fadime Koca
 • Atriyal Septal Defekt
  Yücel Karaca, Erkan Yıldırım
 • Akut Romatizmal Ateş
  Hüseyin Aykaç
 • Pulmoner Hipertansiyon
  Mustafa Yetişen
 • Protez Kapak Endokarditi
  Erkan Çeçen, Mehdi Karasu
 • Kalp Transplantasyonu
  Abdullah Yıldırım
 • Kalp Dışı Cerrahide Preoperatif Değerlendirme ve Antitrombotik Tedavi Yönetimi
  Abdulrahman Naser
 • Kardiyak Tümörler
  Cem Çil
 • Beslenme ve Kalp
  Mehrek Bahramishad
 • Elektrolit Bozuklukları ve Kalp
  Mustafa Lütfullah Ardıç
 • Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Kalp
  Gülşah Aktüre
 • Tiroid ve Kalp
  Pınar Özmen Yıldız
 • Sistemik Lupus Eritamatozus ve Kalp
  Emine Buket Kırdağ
 • Skleroderma ve Kalp
  Nuran Öz
 • Kemoterapi ve Kalp
  Armağan Kaya
 • Radyasyon ve Kalp
  Ömer Özkan Duman
 • Kronik Böbrek Yetersizliği ve Kalp
  İnanç Artaç
 • Tromboflebit
  Muhammed Yunus Çalapkulu
 • Covid-19 ve Aritmiler
  Muammer Karakayalı
 • Covid 19 ve Miyokard İnfarktüsü
  Serdal Baştuğ
 • Covid ve Perikardit
  Gülsüm Bingöl

İndir

Gelecek

14 November 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-406-8

Publication date (01)

2023