Python Uygulamalı İstatiksel Veri Bilimi ve Analizi

Özet

Bilimsel gelişmelerin hızlı yaşandığı günümüzde giderek daha fazla veri toplanır ve depolanır hale gelmiştir. İlk başta veriler; sayı, metin, resim, video ve daha birçok kaynaktan elde edilen anlamsız bir yığın olarak görülebilir. Büyük veri, değişik kaynaklardan toparlanan ham verilerin anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir. Veri Bilimi; verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması adımlarını kullanarak faydalı bilgilerin elde edilmesini sağlar. Verilerin analiz edilmesinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması verilerin yorumlanmasında hatalı sonuçların elde edilmesini önler. Çalışmada bu amaçla; veri temizleme, veri hazırlama, veri görselleştirme ve veri analizi dahil olmak üzere istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.

İndir

Gelecek

16 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-7409-60-5

Publication date (01)

2021