Genel Cerrahide Ameliyat Teknikleri

Yazarlar

Mustafa Öncel (ed)
Mehmet Ali Gök (ed)
Mehmet Tolga Kafadar (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Cerrahi Aletler ve Ameliyat pozisyonları
  Tolga Kalaycı
 • Karın Ameliyat Kesileri ve Batın Kapama Yöntemleri
  Murat Özkara
 • Drenlerin Etkin Kullanımı
  Alp Ömer Cantürk
 • Transhiyatal Özefajektomi
  Rifat Mert Gülmez
 • Özofagus Cerrahisinde Kolon ve Jejenum İnterpozisyonu
  İshak Yıldız, Hüsnü Şevik
 • Transabdominal Nissen Fundoplikasyon
  Mertcan Akçay
 • Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
  Burak Uçaner
 • Akalazya ve Diffüz (Distal) Özofageal Spazm Cerrahisi
  Mehmet Alper Öztürk
 • Proksimal Gastrik Vagotomi
  Veli Kürşat Çayhan
 • Diyafragma Hernisi Cerrahisi
  İsa Karaca
 • Peptik Ülserler Nedeniyle Gastrektomi
  Mehmet Eşref Ulutaş
 • Gastrostomi
  Ali Muhtaroğlu
 • Subtotal Gastrektomi
  Müge Yurdacan
 • Total Gastrektomi
  Ali Duran
 • İnce Bağırsak Rezeksiyonu ve Anastomoz
  Sadık Keşmer
 • Appendektomi
  Mehmet Sabri Çiftçi
 • Laparoskopik Apendektomi
  Furkan Kılıç
 • Sağ Hemikolektomi
  Ali Bal
 • Sol Hemikolektomi
  Kadir Tomas
 • Low Anterior Rezeksiyon
  Yusuf Yunus Korkmaz
 • Abdominoperineal Rezeksiyon (APR)
  Murat Coşkun
 • Uç İliostomi, Loop İliostomi, Çekostomi
  Musa Serin
 • Açık Kolesistektomi
  Mehmet Tolga Kafadar, Ömer Serhat Dağ
 • Laparoskopik Kolesistektomi
  Oğuzhan Çöğürlü
 • Safra Yolları Yaralanmalarında Cerrahi
  Veli Kürşat Çayhan
 • Koledokoduodenostomi
  Orhan Aslan
 • Roux En Y Biliyo Enterik Bypass
  Yunus Yapalak
 • Karaciğer Rezeksiyonu
  Emil Hüseyinoğlu
 • Total Pakreatikoduodenektomi
  Aziz Ahmet Surel, Serap Ulusoy
 • Distal Pankreatektomi
  Gökhan Garip
 • Pankreatik Kist Ameliyatları
  Mehmet Tolga Kafadar, Abdulkadir Akbaş
 • Sitoredüktif Cerrahi ve Hipek
  Mehmet Tolga Kafadar, Mahsum Barçin
 • Perihiler Kolanjiokarsinomlarda Cerrahi Teknikler
  Mehmet Tolga Kafadar, Dilan Yıldız
 • Splenektomi
  Abdullah Fatih Sancak
 • Laparoskopik Splenektomi
  Erhan Eröz
 • Sürrenal Hastalıklar Cerrahisi
  Mustafa Gök, Sedat Çarkıt
 • İnguinal Hernilerin Yamalı Onarımı
  Mehmet Alper Öztürk
 • Laparoskopik İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) Onarımı
  Sacit Altuğ Kesikli
 • Nüks İnguinal Herni Onarımı
  Muhammed Doğangün
 • Femoral Herni Onarımı
  Baran Mollavelioğlu
 • Ventral Herni Onarımı
  Bilal Turan
 • Selim Meme Kitle Cerrahisi
  Barış Candan
 • Meme Kanserinde Lumpektomi
  Gözde Ertunç
 • Modifiye Radikal Mastektomi
  Tuğrul Kesicioğlu
 • Aksiller Lenfadenektomi
  Gökhan Avşar
 • Paratiroidektomi
  Gökmen Güzel
 • Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM)
  Serdar Acar
 • Posterior Vajinal Duvar Defekti Operasyonları
  Saadet Ünsal
 • Hemoroid Bant Ligasyon Tedavisi
  Mehmet Biçer
 • Hemoroidektomi
  Çağdaş Karaman
 • Anorektal Apse ve Fistül Ameliyatı
  İsmail Sezikli
 • Anal Stenoz İçin Anoplasti
  Emre Gülçek
 • Pilonidal Sinüste Primer ve Sekonder Onarım Teknikleri
  Levent Bolat
 • Pilonidal Sinüs Ameliyatında Flep
  Mirkhalig Javadov
 • Özefagus Cerrahisinde Kolon ve Jejenum İnterpozisyonu
  Fatma Duran
 • Rektovajinal Fistül
  Burcu Aydın Boyama
 • Jinekolojik Aciller Cerrahisi
  Zeynep Çelik

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanan

15 Kasım 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-407-5

Publication date (01)

2023