Prostat Kanseri

Yazarlar

Ali Murat Sedef (ed)

Özet

-

Bölümler

 • Prostat Kanseri Epidemiyoloji ve Etyopatogenezi
  Yunus Emre Altıntaş
 • Prostat Kanserinde Evreleme
  Sedat Yıldırım
 • Prostat Kanserinde Biyokimyasal Değerlendirme
  Duygu Teksöz
 • Prostat Kanserinde Prognostik Faktörler ve Risk Sınıflaması
  Mehmet Mutlu Kıdı
 • Prostat Kanseri Tarama Programları
  Ayşegül Merç Çetinkaya, Mustafa Karaca
 • Prostat Kanserinde Patoloji
  Mürüvvet Akçay Çelik
 • Prostat Kanserlerinde Genomik Özellikler
  Mustafa Gökoğlu
 • Prostat Kanserinde Klinik Bulgular ve Psa Seyri
  Ali Fırat Şişman
 • Prostat Kanserinde Biyopsi Yöntemleri
  Ali Murat Sedef, Ali Börekoğlu
 • Prostat Kanserinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
  Öznur Ünal
 • Prostat Kanseri Tanısında Nükleer Tıp Uygulamalarının Önemi
  Yasemin Aydınalp Camadan
 • Prostat Kanserinde Kullanılan Yeni Nesil Anti-Androjen Tedaviler
  Ayşegül Dumludağ
 • Erken ve Lokal İleri Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi
  Ali Börekoğlu
 • Erken Evre Prostat Kanserinde Radyoterapi
  Hatice Halis
 • Prostat Kanserinde Adjuvan ve Kurtarma Amaçlı Radyoterapi Seçenekleri
  Hasan Suat Arslantaş
 • Erken Evre Prostat Kanserinde Aktif İzlem İlkeleri
  Aykut Turhan
 • Erken Evre Düşük ve Orta Riskli Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
  Fatma Çetin
 • Erken Evre Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
  Mustafa Seyyar
 • Non-Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Tedavisi
  Serdar Ata
 • Prostat Kanserinde Lokal Definitif Tedavi Sonrası PSA Nüksü Gelişen Hastalara Yaklaşım
  Asım Armağan Aydın
 • Lokalize ve Metastatik Prostat Kanserinde Morfolojik ve Fonksiyonel Sınıflandırma
  Oğuzcan Kınıkoğlu
 • Kastrasyon Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
  Emre Hafızoğlu, Mehmet Ali Nahit Şendur
 • Kastrasyona Dirençli Metastatik Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
  Tuğçe Kübra Güneş
 • Metastatik Prostat Kanserinde Moleküler Hedefli Tedaviler
  Harun Muğlu
 • Oligometastatik/Oligoprogresif Prostat Kanserinde Radyoterapi
  Sıtkı Utku Akay
 • Küçük Hücreli ve Nöroendokrin Prostat Kanserleri
  Elif Şahin
 • Prostat Kanserinde Kemik Koruyucu Sistemik Tedaviler
  Özge Yetginoğlu
 • Prostat Kanserinde ASCO 2023 Sonrası Güncel Gelişmeler
  Eda Çalışkan Yıldırım
 • Prostat Kanserinde Maximal Androjen Tedavisi Alan Bireylere Psikiyatrik Destek Tedavisi
  Esra Koca

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Gelecek

26 Ekim 2023

Lisans

Lisans

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-399-400-6

Publication date (01)

2023