Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar III

Yazarlar

Serkan Yılmaz Kandır (ed)
Harun Bal (ed)
İlksun Didem Ülbeği (ed)

Özet

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 2700’ü aşkın kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tamamlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

Bölümler

 • Hava Yolu İşletmelerinin Kabin Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Selçuk Gün, Olcay Ölçen
 • Dış Politika Sürecine Etki Eden Değişkenler
  Sefer Yılmaz
 • Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkide Örgütsel Muhalefetin Düzenleyici Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
  Tamer Utkucu
 • Dönüştürücü Tüketici Araştırması Perspektifinden Türkiye’de ve Dünyada Aşı Kararsızlığının Toplumsal Maliyeti ve Çözüm Önerileri
  Didem Gamze Işıksal
 • Duygu Kavramı ve Örgütlerde Duygu Yönetimi
  Şeyma Gün Eroğlu
 • Uzun Ömürlü İşletmelerde Örgüt Kültürü Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma: Ariş Pırlanta Örneği
  Hale Eda Akduru
 • E-Perakende Ortamında Görsel Karmaşıklığın Çevrimiçi Tüketici Deneyimi Üzerine Etkisi
  Neşenur Altıniğne, Elif Karaosmanoğlu
 • İş Becerikliliğinin İşe Bağlanmaya Etkisi: Sektör Farklılığının Düzenleyici Rolü Var Mıdır?
  Merve Demirci, Gökhan Kerse
 • Kurumsal Raporlama Aracı Olarak Esg Raporlaması ve Çifte Önemlilik
  Murat Esmeray
 • Yeni Bir C-Seviye Yönetsel Pozisyon: Çalışan Refahından Sorumlu En Üst Düzey Yönetici (Chief Wellness Officer-Cwo)
  Gülşah Gençer Çelik, Erkan Taşkıran
 • Çalışan Merceğiyle Marka: İçeriden ve Dışarıdan Bir Bakış
  Selcen Kılıçaslan Gökoğlu
 • Perakende Sektörünün Gelişimi ve Finansal Performans Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama
  Ceren Oral, Fatih Ulutaş
 • İş’te Aşkınlık Çağrısı: Meslek Aşkı
  Mehmet Ali Taş
 • Kim Daha Mutlu? Kültürel Farklılıkların Mutluluktaki Rolünün İncelenmesi
  Nurdanur Tavlan Soydan
 • Kriz Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY): Depremler Bağlamında Afetlere Yönelik İKY Faaliyetlerinin İncelenmesi
  Ayşe Asiltürk
 • Kişilik Kavramı ve Kişilik Kuramları
  Murad Yüksel
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönüyle Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Ekonomik Etkileri
  Serdar Budak
 • Birleşme ve Satın Alma Kararlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bist Enerji Sektöründe Bir Uygulama
  Tuba Konak, Hatice Düzakın
 • Para ve Dijital Paranın Gelişimi
  İlknur Ülkü Armağan
 • Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1988-2021): Fourier Nedensellik Yaklaşımı
  Abdullah Göv

İndir

Gelecek

20 November 2023

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-399-446-4

Publication date (01)

2023