Öğrenme

Yazarlar

Demir Kurtbeyoğlu

Özet

Elinizdeki kitap; çeşitli kademe ve türdeki okullarda on beş yıl öğretmenlik, yirmi üç yıl yaptığım, denetim faaliyetleri sonucunda,
edindiğim zengin bir deneyimle yazıldı. Bu eserde geçmişten, günümüze değerinden hiçbir zaman, hiçbir şey kaybetmeyen, eğitimin kalbi durumunda bulunan, “öğrenme”; çeperleri ile birklikte ele alınmış, başta eğitimciler olmak üzere, öğrenme ile ilgilinen herkese, faydalı olacağı düşüncesiyle, pratikte karşılığı bulunan öğrenme kuramları, öğrenme sitil ve stratejileri, düşünme yolları ve öğrenme ortamları şeklinde dört ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Öğrenme kuramları [ 1. bölüm] ele alınırken, uygulamada sıkça baş vurulan ilke ve kavramlardan hareketle, pratikte en çok karşılığı bulunan; davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı, sosyol, bağlaşık, beyin temelli öğrenme ve zekâ kuramlarına yer verilmiştir.

İndir

Gelecek

15 Haziran 2021

Lisans

Lisans

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

978-625-710-617-7

Publication date (01)

2020